Ubiquiti

Z Poznámkový blok
Verze z 13. 5. 2024, 13:12, kterou vytvořil Tydyt (diskuse | příspěvky) (SSH)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

WiFi

Vlan

VLAN Network Settings Umožňuje nastavit na kterém rozhraní (Lan/Wlan) se bude tág nacházet. V případě vypnutí Vlanu v režimu WDS, nebo klient WDS budou procházet veškeré tágy beze změny. Při zapnutí se pak tág řídí dle nastaveného rozhraní:


VLAN Network: LAN

 • Příchozí data z LAN rozhraní musí být označena tágem VLAN ID. Následně na WLAN rozhraní již data pokračují z odstraněným tágem. Jiná data z LAN rozhraní nejsou dále přenášena.
 • K příchozím datům z WLAN rozhraní na LAN je přidán tág dle nastavení VLAN ID.
 • Správu AP je možné provádět z VLAN na LAN rozhraní, nebo z WLAN rozhraní.


VLAN Network: WLAN

 • K příchozím datům z LAN rozhraní směrujícím na WLAN je přidán tág dle nastavení VLAN ID.
 • Na WLAN rozhraní jsou přijatá jen data z tágem dle nastavení VLAN ID. Následně do LAN rozhraní pokračují data bez tágu.
 • Správu AP je možné provádět z LAN rozhraní nebo VLAN na WLAN rozhraní.

Šifrování

 • AES - HW podpora
 • TKIP - jen sw podpora


Upgrade přes TFTP

 • Obnova továrního nastaven:

Držet tlačítko "reset" a zapnout napájení. Po cca 8 sekund uvolnit tlačítko reset.

 • Zapnuti TFTP serveru

Držet tlačítko "reset" a zapnout napájení. Po cca 15 sekund uvolnit tlačítko reset.

(Firmware was upgrade successfully - Firmware byl úspěšně aktualizován; Unable to get responses from the server - Nelze získat odpovědi od serveru)

mFi

Užitečné informace : | wiki.ubnt.com

Konektor

Label Function Overview Ports RJ Port TB
I Input 0v-2v = off, > 4v-24v = on RJ45 1&5 TB 7
O Output 0, 5v, 12v or 24v RJ45 2&8 TB 8
P Power 0, 12v, 24v RJ45 4 TB 6
G Ground Common RJ45 7 TB 3
A+ Analog+ differential analog, positive RJ45 3 TB 5
A- Analog- differential analog, negative RJ45 6 TB 4
RTD RTD Resistance Temperature Detector TB 1&2

RJ45 Pinout

MFi-Rj45-pinout.png


Power (P) - Napájení

Celkový odběr všech připojených senzorů musý být pod 40 mA. Výstupní napětí může být 5V, 12V, 24V.

Analog (A+,A-)

Analog je rozdílový vstup, který může dosahovat -2.048v až +2.048v. Použití větší napětí, a to ani dočasně (například při snímací funkce plug) může trvale poškodit analogový vstup!

Chceme-li připojit jen jeden potenciál ze snímač, pak pin A- musí být uzemně. Potom vstupní napětí se může pohybovat mezi 0 a +2.048v.

Chcete-li měřit napětí vyšší než +2.048v, je nutné použít dělič napětí.

K měření proudové smyčky 0-20mA nebo 4-20 mA je možné použít odpor (přibližně 100 Ohms).

RTD

Je určen pro odporové snímání teploty typu PT100 , s alfa koeficientem 0.00385 ohms/ohm/°C. RTD rozhraní je 2-drát. Měření teploty se může pohybovat -50°C až +250°C.

Konfigurace

Vlastní typy zařízení jsou definovány umístěním definice v souboru s názvem custom.json, který se nachází v adresáři <mFi root>/dl.

Ubiquiti mFi/dl/custom.json

The file format is JSON, with each type of device being an entry in the JSON object, indexed by the name of the device type.

{
  "sensor 1 name" : {
    ....
  },
  "sensor 2 name" : {
    ....
  },
  ....
  "sensor n name" : {
    ....
  }
}

Po změně souboru custom.json, musí být server restartován.

Jakmile je definován nový typ zařízení, bude název zařízení k dispozici jako možnost v konfiguraci centrální jednotky, pull-down menu pro příslušné typy portů (RJ45 nebo svorkovnice).

Chyby v souboru vygeneruje chybovou zprávu v protokolu serveru. Příklad: ERROR SystemService - Nelze analyzovat vlastní data snímače svazků ".

Definováním vlastního zařízení se stejným názvem jako předdefinované zařízení přepíše předem definovanou definici za novou vlastní definici.

Chcete-li pomoci vystopovat chyby v souboru custom.json, zkuste spustit obsah přes JSON Lint validátoru: http://jsonlint.com/

Příkad

Digitální vstup

{
  "Ubiquiti mFi-MSW" : {
    "desc" : "Ubiquiti Wall Mount Motion Sensor",
    "pwr_volt" : 12,
    "digital" : true,
    "input" : true,
    "do_volt0" : 24,
    "rep_input0" : 1,
    "input_tag0" : "motion",
    "inversion0" : true,
    "unit0" : "no motion/motion",
    "do_volt1" : 24,
    "rep_input1" : 0,
    "input_tag1" : "tamper",
    "inversion1" : true,
    "unit1" : "no tamper/tamper",
    "default_tag" : "motion",
    "rj45_v1" : true,
    "tblock_v1" : true
  },
}
 • Název senzoru
 • "desc" : Popis vlastního senzoru
 • "digital" : Zapnutí digitálního vstupu ( true )
 • "binary" : ( true )
 • "pwr_volt" : Napětí pro napájení senzoru ( 5 / 12 / 24 )
 • "rj45_v1" :
 • "tblock_v1" :
 • "conversion" : Přepočet naměřené hodnotz ( xyz/450 )
 • "precision" : Počet desetinných míst
 • "input" :
 • "output" :
 • "do_volt0" : Napětí na digitálním výstupu ( 5 / 12 / 24 )
 • "rep_input0" : ( 1 / 0 )
 • "req_counter0" : ( 1 / 0 )
 • "req_counter_rate0" : ( 1 )
 • "input_tag0" : "motion",
 • "counter_tag0" :
 • "counter_rate_tag0" :
 • "defauly_tag" :
 • "inversion0" : ( true / false )
 • "unit0" : "no motion/motion",


 • "do_volt1" :
 • "rep_input1" : 0,
 • "input_tag1" : "tamper",
 • "inversion1" : true,
 • "unit1" : "no tamper/tamper",
 • "default_tag" : "motion",

Analogový vstup

{
  "Ubiquiti mFi-CS" : {
    "desc" : "Ubiquiti Current Sensor (maximum input current 100 Amps. Root-Mean-Squared.)",
    "analog" : true,
    "rj45_v1" : true,
    "tblock_v1" : true,
    "rep_rms" : 1,
    "rep_rms_sum" : 0,
    "rms_tag" : "amps",
    "rms_sum_tag" : "ampHours",
    "default_tag" : "amps",
    "conversion" : "xyz*100",
    "unit" : "amps",
    "precision" : 4,
    "max" : 120
  },
}
 • Název senzoru
 • "desc" : Popis vlastního senzoru
 • "pwr_volt" : Napětí pro napájení senzoru
 • "analog" : Zapnutí analogového vstupu
 • "rj45_v1" : true,
 • "tblock_v1" : true,
 • "rep_rms" : 1,
 • "rep_rms_sum" : 0,
 • "rms_tag" : "amps",
 • "rms_sum_tag" : "ampHours",
 • "default_tag" : "amps",
 • "conversion" : "xyz*100",
 • "unit" : "amps",
 • "precision" : 4,
 • "max" : 120

Další příklady

Měření prudu indukční smičkou:

"Byram Lab BL-3-200-RV002 CT" : {
	"desc" : "Two Byram Labs BL-3-200 v002 Current Transformers, one on each phase, wired together in series.RMS"
    "analog" : true,
    "rj45_v1" : true,
    "tblock_v1" : true,
    "rep_rms" : 1,
    "rep_rms_sum" : 0,
    "rms_tag" : "amps",
    "rms_sum_tag" : "ampHours",
    "default_tag" : "amps",
    "conversion" : "xyz*50",
    "unit" : "amps",
    "precision" : 4,
    "max" : 200
  }

Počítadlo ...

"Infrared Beam" : {
    "desc" : "Infrared Beam Detector",
    "digital" : true,
    "binary" : true,
    "rj45_v1" : true,
    "tblock_v1" : true,
    "pwr_volt" : 24,
    "do_volt0" : 24,
    "rep_input0" : 1,
    "input_tag0" : "beam",
    "rep_counter_rate0": 1,
    "rep_counter0": 1,
    "counter_rate_tag0": "people/sec",
    "counter_tag0": "people",
    "default_tag" : "beam",
    "unit0" : "unbroken/broken",
    "inversion0" : true,
    "rep_counter" : 0
}

Signalizace otevření

"<You custom sensor name here>" : {
    "desc" : "<You custom sensor description here>",
    "digital" : true,
    "rj45_v1" : true,
    "tblock_v1" : true,
    "do_volt0" : 24,
    "rep_input0" : 1,
    "input_tag0" : "<tag>",
    "default_tag" : "<tag>",
    "unit0" : "<closed unit>/<open unit>",
    "inversion0": true
}

"Water Leak Detector" : {
    "desc" : "Water leak detector",
    "digital" : true,
    "rj45_v1" : true,
    "tblock_v1" : true,
    "do_volt0" : 12,
    "rep_input0" : 1,
    "input_tag0" : "Leak Alarm",
    "default_tag" : "Leak Alarm",
    "unit0" : "ALARM/OK",
    "inversion0": false
}

Prutokoměr

"Flow Sensor (Volume and Rate)": {
    "conversion": "xyz/450",
    "counter_rate_tag0": "rate",
    "counter_tag0": "volume",
    "default_tag": "volume",
    "desc": "AdaFruit Liquid Flow Meter",
    "digital": true,
    "do_volt0": 12,
    "pwr_volt" : 12,
    "inversion0": false,
    "precision": 4,
    "rep_counter0": 1,
    "rep_counter_rate0": 1,
    "rep_input0": 0,
    "rj45_v1": true,
    "tblock_v1": true,
    "unit0": "liters"
}

"Flow Sensor (Rate)": {
    "conversion": "xyz/450",
    "counter_rate_tag0": "rate",
    "default_tag": "rate",
    "desc": "AdaFruit Liquid Flow Meter",
    "digital": true,
    "do_volt0": 12,
    "pwr_volt" : 12,
    "inversion0": false,
    "precision": 4,
    "rep_counter_rate0": 1,
    "rj45_v1": true,
    "tblock_v1": true,
    "unit0": "liters/sec"
}

"Flow Sensor (Volume)": {
    "conversion": "xyz/450",
    "counter_tag0": "volume",
    "default_tag": "volume",
    "desc": "AdaFruit Liquid Flow Meter",
    "digital": true,
    "do_volt0": 12,
    "pwr_volt" : 12,
    "inversion0": false,
    "precision": 4,
    "rep_counter0": 1,
    "rj45_v1": true,
    "tblock_v1": true,
    "unit0": "liters"
}

mFi Server

Rules

V této záložce se dají nastavit činnosti, které se mají za určitých okolností stát.

Aktivace - podmínky

Podmětem pro akci může být:

 • Senzor - některý ze vstupů z mPortu, nebo mPower
 • Schedule - plánovač, časový rozvrh který se dá nastavit v rámci celých čtvrt hodin pro každý den v týdnu
 • Condition Set - Souhrn dříve vytvořených pravidel, Senzor, Schedule a Condition Set.

V závislosti na typu senzoru se následně specifikují parametry:

 • Pohybový senzor
  • motion - při aktivaci
  • no motion - v klidu
  • Act Immediately - Pokud platí déle než x minut
 • Proudový, napěťový, teplotní, ...
  • is above - je větší jak xx
  • is below - je menší jak xx
  • Act Immediately - Pokud platí déle než x minut
 • mPower, zásuvka obsahuje několik senzorů (jednotlivé senzory se nastavují obdobně jak výše popsané):
  • power (watts) - aktuální odběr
  • output (on / off)- zapnutí, vypnutí
  • power factor (pf)-
  • total energy (W-hours) - spotřebovaná energie
  • volttage (volts) - napětí
  • current (amps) - proud

V rámci jedné akce je možné nadefinovat více podnětů a následně definovat, zda pro spuštění akce musí být splněny všechny podměty, nebo jen některé:

 • Any Condition - alespoň jedena splněná podmínka
 • All Conditions - všechny splněné podmínky

Poslední upřesnění pro spuštění akce je podmínka, zda se má aktivovat při splnění podnětů, nebo až po jejich ukončení.

 • Edge Trigger - náběžní hrana, aktivuje se ihned po splnění podmínek
 • Level Trigger - sestupná hrana, aktivuje se až po skončení dříve splněných podmínek

Činnost - akce

Vlastní možné akce jsou:

 • Output - ovládání konkrétního spotřebič
  • On / Off - zapne nebo vypne daný port
  • stays on for - změna stavu trvá jen x sekund/minut/hodin
 • Notification - provede oznámení o nastalém stavu
  • Send Email - email adresa na kterou se pošle oznámení
  • Hold additional email alerts ... - nezasílat další upozornění po dobu x minut
  • Generate Event - Vytvořit záznam do událostí - záložka Events
  • Don't create an event ... - nevytvářet nový záznam po x minut
  • Create system Alert - Vytvořit systémové upozornění
 • URL Post - odešle url dotaz na zadanou adresu

Scenes

Scény - tato záložka umožňuje přednastavit stav jednotlivých portu (zásuvek) na základě jednoho povelu.

Nastavuje se které zásuvky a stav který má každá mýt (zapnuto / vypnuto). V případě zapnutí, jak dlouho má tento stav trvat.

airControl2

Aplikace která sleduje provoz Ubnt rádií a následně je zobrazí. Tato verze oproti předchozí má nejen serverovou část a i klientskou. Proto bohužel již není možné sledovat provoz přes web prohlížeč. Aktuální verze pro jednotlivé platformy je ke stažení na stránkách http://Ubnt.com. Při instalaci doporučuji ověřit aktuální verzi a podle toho upravit odkaz pro stažení.

Instalace

Bohužel k dnešnímu dni (17.4.2017) není k dispozici Debian balíček a je nutné provést instalaci ručně. Naštěstí instalace pro Debian je zhodná z Ubunty. Následující seznam příkazů je určena pro uživatele root a 64bit verzi Linuxu. V případě 32bit verze stačí změnit soubor pro stažení.

apt-get install default-jdk iperf

wget http://www.ubnt.com/downloads/aircontrol2/aircontrol-v2.0.1.2325.170130.0936-unix64.bin

chmod u+x aircontrol-v2.0.1.2325.170130.0936-unix64.bin

./aircontrol-v2.0.1.2325.170130.0936-unix64.bin

Po spuštění vlastního instalátoru (aircontrol-v2...) budeme vyzváni k zadání jména uživatele pro správu a heslo které MUSÍ obsahovat jak velká a malá písmena, tak číslo a speciální znak ! Bohužel jinak se uživatel nevytvoří a instalace se nezdaří. Následně kromě provozních nastavení jsme ještě vyzváni k zadání hesla superuser pro databázi PostgreSQL a účet pro vlastní databázi airControleru (ac2). Pro ověření že server funguje můžeme zadat odkaz http://<ipaddress>:9081/diag který nám zobrazí kontrolní informace serveru.

Změna Country

Na stránce "Wireless" dáme prozkoumat prvek Country kode. Pod ním se nachází řádek kde přepíšeme style "display: none;" na "display: inline-block;" :

<input type="button" class="initial_hide" id="change_ccode" value="Change..." onclick="change_country($('#country'));" style="display: none;">

<input type="button" class="initial_hide" id="change_ccode" value="Change..." onclick="change_country($('#country'));" style="display: inline-block;">

Poté můžeme přenastavit Country dle potřeby.

UISP

Nová verze nahrazující původní AirControl. Postup instalace v době psaní tohoto příspěvku je popsán na https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115012196527-UISP-First-Time-Setup-Installation.

Neboť již podporují přímo deb balíček, v podstatě stačí připravit Debian a nan něj UISP nainstalovat

UniFi

Instalace

Instalace vlastního SW je pomerně náročmá kvůli závislostem. Je mnohem jednodusi použít skript, který instalaci provede ze vším potřebném. Doporučuji návod:

Teoreticky by mělo stačit pustit:

rm unifi-latest.sh &> /dev/null; wget https://get.glennr.nl/unifi/install/install_latest/unifi-latest.sh && bash unifi-latest.sh

Registrace AP

DHCP opt 43

Pro nastavení DHCP Option 43 na mikrotiku potřebujeme prvně převést IP adresu UNIFI Controleru převést na hexa. Příklad:

 • IP 192.168.200.10: 192 = C0; 168 = A8; 200 = C8; 10 = 0A; => C0A8C80A
 • IP 10.129.66.107 : 10 = 0A; 129 = 81; 66 = 42; 107 = 6B; => 0A81426B
 • IP 10.10.24.73 : 10 = 0A; 10 = 0A; 24 = 18; 73 = 49; => 0A0A1849

Před tuto IP adresu controleru v HEX formátu přidáme "0x0104". Tudíž výsledná hodnota bude: "0x0104" + the HEX of the IP.

Na Mikrotiku pak nastavíme (hodnotu změníme dle naší potřeby):

/ip dhcp-server option add code=43 name=unifi value=0x0104C0A8C80A
/ip dhcp-server network set 0 dhcp-option=unifi

SSH

Z DHCP serveru podle MAC adresy zjistíme přiřazenou IP adresu. Na tu se můžeme přihlásit pomoci ssh.

ssh ubnt@ip_adresa_ap

pasword: ubnt  (default]

Poté můžeme využít pár příkazu:

 • syswrapper.sh restore-default - obnoví výchozí nastavení, odpoji ssh spojení
 • set-inform http://10.10.24.73:8080/inform - nastaví IP adresu 10.10.24.73 pro přihlašení ke UNIFI Controleru

Automatické

Pokud je UNIFI Controler ve společném subnetu, nebo je nastaveno DHCP Opsn, mělo by přihlášení proběhnout automaticky.

Options DHCP

Ubiqiti pro nastaveni IP adresy vyžaduje ve formátu "0x0104" + IP adresa v HEX formátu.