RDP Server

Z Poznámkový blok
Přejít na: navigace, hledání


Grafické rozhraní

Pro funkčnost RDP serveru je nutné mít na PC nainstalované grafické rozhraní. Pokud jsme to neudělali při vlastní instalaci, můžeme to provést pozděli:

su root
tasksel

Vždy je nutné mít označené "Debian desktop environment", tak jedno z grafických rozhraní a také "SSH server".

RDP

Vlastní instalace je velice jednoduchá:

apt install -y xrdp

Ve výchozím nastavení používá Xrdp soubor /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key, který je čitelný pouze uživatelům, kteří jsou členy skupiny „ssl-cert“. Pokud nebudeme nastavovat jiný certifikát, musíme uživatele xrdp do této skupiny přidat:

sudo adduser xrdp ssl-cert

Závěrem je nutný restart PC

shutdown -r now

Odkazy