ADS-B

Z Poznámkový blok
Přejít na: navigace, hledání

Flightradar24

Server Flightradar24.com zobrazuje jednotlivá letadla na obloze. Využívá dobrovolníků, kteří přijímají ADS-B data z letadel a následně je předávají na na server Flightradar24. Tento přenos zajišťuje program fr24feed který je nutné mít nainstalován na vlastním přijímači.

Auto Instalace

Dle postupu na serveru Flightradar24.com by pro instalaci na Respberry mělo stačit zadat:

wget -qO- https://fr24.com/install.sh | sudo bash -s

Bohužel je aktuálně problém z importem klíčů pro ověření pravosti SW. Proto tato instalace je zatím nefunkční.

Ruční Instalace 1

Ruční instalace vychází z výše uvedenáho skriptu, jen je zjednodušena a urcena pro RaspberryPI. Prvně provedeme aktualizaci a doinstalujeme pomocný soubor. Následně přidáme veřejný klíč a repozitář. Nakonec nainstalujeme vlastni fr24feed.

sudo apt update && sudo apt -y upgrade
sudo apt install -y dirmngr 

if [ ! -e "/etc/apt/keyrings" ];then sudo mkdir /etc/apt/keyrings; sudo chmod 0755 /etc/apt/keyrings; fi
wget -O- https://repo-feed.flightradar24.com/flightradar24.pub | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/flightradar24.gpg
sudo mv ./flightradar24.gpg /etc/apt/keyrings/flightradar24.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/flightradar24.gpg] https://repo-feed.flightradar24.com flightradar24 raspberrypi-stable" > ./fr24feed.list
sudo mv ./fr24feed.list /etc/apt/sources.list.d/fr24feed.list

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -o Dpkg::Options::="--force-confdef" -o Dpkg::Options::="--force-confold" -y fr24feed

sudo fr24feed-signup-adsb

Ruční Instalace 2

Ve vyvoji situace se ani predchozí zpusob nezadařil. Tak přikládam další. Jen je potreba upravit verzi pro stazeni:

wget http://repo-feed.flightradar24.com/rpi_binaries/fr24feed_1.0.46-2_armhf.deb
sudo dpkg -i fr24feed_1.0.46-2_armhf.deb 

sudo systemctl restart fr24feed

sudo fr24feed --signup

Nastavení

Prvotní nastavení přijímače provedeme příkazem "sudo fr24feed --signup". Následně jsme vyzváni k zadání parametrů. V případě, že aktivujeme nový přijímač, je vhodné si zaznamenat vygenerovaný klíč a název radaru pro případ dalšího přenastavení.

	Než budete pokračovat, prosím ujistěte se, že: 
	 1 - Vaše ADS-B přijímač připojen k tomuto počítači, nebo je přístupná po síti. 
	 2 - Znáte zeměpisné souřadnice vaše antény na 4 desetinná místa a nadmořskou výšku ve stopách. 
	 3 - Máte pracovní emailovou adresu, která bude použita pro korespondenci s vámi.
	 4 - Služba fr24feed je zastavena. Pokud tomu tak není, spusťte: sudo service fr24feed stop

	Krok 1.1 - Zadejte vaší emailovou adresu (username@domain.tld)
	$:
	
	Krok 1.2 - Pokud jste použili FR24 s ADS-B údajů dříve, zadejte váš klíč sdílení.
	Pokud si nepamatujete svůj klíče pro sdílení, použijte prosím formulář pro vytvoření:
	http://feed.flightradar24.com/forgotten_key.php

	V opačném případě nechte pole prázdné a pokračovat.
	$:

	Krok 1.3 - Chtěli byste se podílet na matematických výpočtů? (yes/no) $:

	Krok 2 - Zadejte nejbližší kód letiště (IATA or ICAO)
	
	Potřebujeme znát vaše antény přibližnou polohu filtrovat falešnou provoz, jakož i k tomu, 
	 aby pozemní pozice dekódování. Můžete buď zadat nejbližší kód letiště nebo ponechte pole prázdné,
	 aby přesnou polohu antény. Pokud je vaše anténa je dál než 20 mil od nejbližšího letiště důrazně
	 doporučujeme poskytovat svou pravou pozici, místo, jak to může ovlivnit výkon dekodér.
	
	Zadejte kód letiště nebo nechte prázdné
	$:

	DŮLEŽITÉ: Při výpočtech MLAT umístění antény by měly být zapsány velmi přesný!
	Krok 3.A - Vložte zeměpisnou šířky umístění antény (DD.DDDD) $:

	Krok 3.B - Vložte zeměpisnou délku umístění antény (DDD.DDDD) $:

	Krok 3.C - Vložte nadmořskou výšku umístění antény (ve stopách) $:

	Flightradar24 může, v případě potřeby, použijte emailovou adresu, aby vás kontaktovat ohledně zdroji dat.

	Chtěli byste i nadále používat toto nastavení?

	Zadejte svou volbu (ano / ne)
	$:

Rekonfigurace

Případné přenastavení, jen vlastního zdroje dat lze provést příkazem "sudo fr24feed --reconfigure --fr24key=0123456789ABCDEF" kde samozřejmě key odpovídá dříve přiřazenému kódu. Toto přenastavení je také možné provést přes web rozhraní a to na adrese přijímače na portě 8754.

	 1 - DVBT Stick (USB)
	 -----------------------------------------------------
	 2 - SBS1, SBS1er or SBS3 (USB/Network)
	 3 - ModeS Beast (USB/Network)
	 4 - AVR Compatible (DVBT over network, etc)
	 5 - microADSB (USB/Network)

	Zadejte typ vašeho přijímače (1-5)

 	Krok 4.2 - Vyberte dump1090 variantu: 
	1 - Původní Salvatore Sanfilippo Varianta 
	2 - Malcolma Robb je vidlice


	Krok 4.3 - Zadejte své další dump1090 argumenty nebo nechte prázdné

	....

Pokud již na zařízení používáme dump1090, bude vypadat nastaveni přiblizne takto:

Receiver selection:
 AVR Compatible (DVBT over network, etc)
Connection type:
 Network connection
Data port number:
 30002

Na závěr

Po nastavení nakonec spustíme fr24feed

sudo service fr24feed start

V případě potřeby můžeme obdobnmým spůsobem provést restart služby

sudo service fr24feed restart

V případě potřeby můžeme sledovat stav, nebo změnit některé parametry přes web rozhraní na portě 8754

FlightAware

Dalším serverem který také zobrazuje data z ADS-B přijímači je FlightAware. Navíc ale poskytuje zpětně dobrovolníkům informace vypočítané na základě informaci MLAT. Také je zde funkční webové rozhraní kde je přehled stavu a také mapa ze zobrazením letadel.

I zde jsou různé možnosti instalace. Zde uvádím dvě a to buď přímo image kde je vše potřebné, nebo vlastní instalace. Ta má výhodu že se dá instalovat i na Respory které plní další funkce.

Image

Postup zprovoznění přijímače nalezneme též na jejich stránkách. Vlastní instalace SDmicro image je stejná pro všechny Raspberry.

Je zde ale rozdíl v přihlášení, kdy login je opět "pi", ale heslo je "flightaware". To pro spuštění není přímo třeba. Data jsou po zapnutí ihned posílána na server. To že je vše v pořádku se dá podívat na přehledu. Přesto aby jsme měli práva, jakožto naši odměnu za poslaná data je dobré si [http://flightaware.com/account/join/?referer=/account/join/ založit účet.

Z bezpečnostních důvodů je od verze 3.3 ve výchozím stavu přístup přes SSH zablokován. Pokud chceme přístup povolit, vytvoříme prázdný soubor v oddílu / boot na SD kartě pouze s názvem "ssh" (bez přípony souborů). Pokud je tento soubor přítomen, SSH bude automaticky povoleno.

Instalace

Také tento postup je popsán na flightaware.com. Neboť verze se postupem času mění a instalace je velice jednoduchá, ponechávám popis na autorech.

Po instalaci ale nezapomenme nastavit lokaci.

sudo timedatectl set-timezone Europe/Prague

Nastavení

Pokud se nepovede automatické spárování (probíhá na základě veřejné IP adresy), je možné nastavení ruční. Po přihlášení do Raspberry pro spárování zadáme:

sudo piaware-config flightaware-user <username> flightaware-password 

poté budeme vyzváni k zadání hesla pro FlightAware. Verze 3.1 je již přednastavená aby poskytla všechny dostupné informace. Proto není potřeba ji standardně přenastavovat. Přesto můžeme přenastavit potřebné parametry. Seznam parametru najdeme na Flightaware.com. Mnou často donastavené hodnoty:

sudo piaware-config feeder-id <Unique Identifier> # Dlouhe identifikacni cislo pri vymene SD karty
sudo piaware-config wireless-network no      # Vypniti WiFi
sudo piaware-config rfkill yes           # Pro Ri3 vypne wifi/bluetooth
sudo piaware-config rtlsdr-gain 48         # Nastaveni zesileni pro RTL-SDR
sudo piaware-config rtlsdr-ppm 55         # Nasatveni corekce hodin pro RTL-SDR

Aktuální nastavení získáme příkazem:

sudo piaware-config -showall

Poté by se již měly informace párovat na náš účet. To vše je v pořádku bude také potvrzeno emailem.

Vlastní konfigurace Piaware je uločena v souboru /etc/piaware.conf při instalaci z balíčku, nebo /boot/piaware-config.txt při použití image SD karty.

Pokud bude vše v pořádku, tak jsou následně otevřené porty:

TCP 30002 Raw - netříděná data ve formátu AVR (Beast Raw Feed) (dump1090, bez MLAT)
TCP 30003 Zpracovaná data ve formátu BaseStation        (dump1090, bez MLAT)
TCP 30005 Raw - netříděná data ve formátu Beast Raw Feed    (dump1090, bez MLAT)

TCP 30105 Pouze MLAT data ve formátu Beast Raw Feed     (pro FlightFeeders od verze 7.x)
TCP 30106 Pouze MLAT data v rozšířeném formátu BaseStation (pro FlightFeeders od verze 7.x)

TCP  22 - SSH připojení
TCP  80 - Pro webový přístup
TCP 8080 - Pro webové sledování letadel

TCP 30104 - pro příjem dat z jiných zařízení ve formátu Beast Raw Feed. Data budou přidány do mapy, na port 30005 a PiAware. Nebude ale z nich počítám MLAT)

Nová verze image PiAware má podporu IP6. Bohužel v tomto případě ale není funkční přeposílání dat z MLAT informacemi přes IP4 pro další zpracování. Proto je nutné IP6 zakázat. To se dá docílit několika způsoby. Zde jeden přikládám, který zablokuje přímo načtení modulu pro IP6:

sudo echo "blacklist ipv6" > /etc/modprobe.d/blacklist.conf

Web nastavení

Piaware umožňuje zobrazení svého aktuálního stavu přes web rozhraní. Bohužel to není součástí vlastní instalace a je potřeba jej získat samostatně. Prvně vytvoříme konfigurační soubor pro lighttpd.

sudo nano /etc/lighttpd/conf-available/50-piaware.conf
# Allows access to the piaware status file, and
# does translation rewrites for the landing page

alias.url += (
  "/status.json" => "/run/piaware/status.json"
)

server.modules += ( "mod_rewrite" )

$HTTP["language"] =~ "(en)" {
  url.rewrite = ( "^/translations/lang.js$" => "/translations/%1.js" )
}
else $HTTP["language"] =~ ".*" {
  url.rewrite = ( "^/translations/lang.js$" => "/translations/en.js" )
}

Následně nakopírujeme vlastní html stránky do adresáře /var/www - nutno si je někde sehnat .. ( wget http://radar.slapnet.cz/radar/deb/html.zip )

Nakonec vytvoříme symlink souboru 50-piaware.conf do adresáře /etc/lighttpd/conf-enabled

Moje nastaveni

Donastaveni systemu:

sudo piaware-config feeder-id ...........-.....-.....-.....-.....  - ID puvodniho zarizeni pokud se jedna o vymenu HW

sudo piaware-config rtlsdr-ppm 50
sudo piaware-config rtlsdr-gain max
sudo piaware-config wireless-network no
sudo piaware-config rfkill yes

sudo piaware-config uat-receiver-type sdr
sudo piaware-config uat-sdr-device "driver=rtlsdr,rtl=1"
sudo piaware-config uat-sdr-gain max
sudo piaware-config uat-sdr-ppm 50

RTL klicenky umoznuji nasledujici zesileni

Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6

CzADSB

Pokud chceme data poskytovat i sdružení czadsb, je potřeba doinstalovat, nebo nainstalovat další drobnosti. Pro pořádek jsem vytvořil samostatnou stránku CzADSB.

Dump1090

Jedná se o vlastní program, který snímá data z ADS-B vysílačů a následně provede jejich zpracování a dekódování. Originální informace jsou na https://github.com/mutability/dump1090

Prvně se doinstaluje odkaz zdroje dat včetně platných klíčů. Pak teprve provedeme vlastní instalaci:

wget https://github.com/mutability/mutability-repo/releases/download/v0.1.1/mutability-repo_0.1.1_armhf.deb
sudo dpkg -i mutability-repo_0.1.1_armhf.deb

sudo apt-get update && sudo apt-get install dump1090-mutability

Po nainstalování je vhodné provést konfiguraci

sudo dpkg-reconfigure dump1090-mutability

Případně pak můžeme editovat soubor "/etc/default/dump1090-mutability" kde jsou uložené hodnoty pro dump1090-mutability.


Vlastní Image

Pro ty, kteří se bojí vytváření a instalace jednotlivých programů pod Linuxem a přesto si chtějí vytvořit ADS-B postavený na Raspberry jsem připravil nový image SD karty pro tento účel. Popis jak provést vlastní instalaci a nastavení je věnována vlastní stránka ADS-B Image.

Virtual Radar

Pro tento pěkná program je vyhrazena samostatná stránka: Vizualizace leteckého provozu.

FlightAirMap

Další zajímavý radar: https://github.com/Ysurac/FlightAirMap

ACARS

ACARS – Aircraft communiactions Addressing & Reporting System Reporting Sys

Zajímavý odkaz na dokument ACARS.pdf

Kanály pro Evropu:

 • 131.525 MHz - Sekundární kanál pro Evropu
 • 131.725 MHz - Primární kanál pro Evropu
 • 131.825 MHz - Primární kanál pro Evropu
 • 136.900 MHz - Další kanál pro Evropu
 • 1545 – 1555 MHz - Satelitní kanály


Odkaz na výpočet https://www.jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php

Odkazy

Odkazy které mi pomohli k zprovoznění ADS-B příjmu a souvisejícím tématům:


Stránky na kterých též je možné sledovat vlastní letecký provoz, nebo mají na dané téma přímou vazbu:A takto může vypadat vlastní přijímač:

Adsb-prijimac.jpg