Mikrotik

Z Poznámkový blok
Přejít na: navigace, hledání

Systém

Rozdělení platforem RB

 • RB100 - mipsle
 • RB200 - x86
 • RB300 - ppc
 • RB400 - mipsbe
 • RB500 - mipsle
 • RB600 - ppc
 • RB1000 - ppc
 • PC - x86

Seznam balíčků

 • advanced-tools - klient e-mailu, pingers, netwatch a jiné pomůcky
 • calea - Uchovávání seznamu spojení
 • dhcp - DHCP klient, server
 • gps - Podpora pro GPS zařízení
 • hotspot -
 • ipv6 - Podpora protokolu IP6
 • mpls -
 • multicast - Podpora šíření a routování muticastů přes router
 • ntp - NTP server, client
 • ppp - Podpora tunelů a VPN
 • routerboard - Podpora pro RouterBoard-specifické funkce a pomůcky
 • routing - Podpora dinamického routování (OSPF, BGP, ...)
 • security - Podpora pro IPSEC, SSH a bezpečná WinBox spojení
 • system - Systém, nejnutnější balíček bez něhož by nic nejelo ...
 • ups - Podpora UPS
 • user-manager - Podpora RADIUS serveru a web serveru
 • wireless - Správa bezdrátových karet - WiFi

 • routeros - Sloučeno několik balíků pro routerboardy

Upgrade boot

Při nainstalování novější verze mikrotiku je součástí balíčku často také nová verze bootu pro RB. Pro to aby se nahrála i tato nová verze, musíme provést ještě dodatečně upgrade. Před tím je ale dobré si ověřit, zda skutečně je nová verze na RB k dispozici. To provedeme příkazem:

system routerboard print

Pokud se "current-firmware" liší od "upgrade-firmware" provedemé následně upgrade:

system routerboard upgrade
y
system reboot
y

Poté po opetovném přihlášení ověříme, zda upgrade proběhl v pořádku.

Rozpoznání karet miniPCI

Atheros AR5213 - CM9
Atheros AR5413 - R52
Atheros 11N  - R52n-M


Test rychlostí

Nastavení

Reálná rychlost routeboardu je velice relativní a z web stránek výrobce pro mnohé nic neříkající. Zde je jednoduchá konfigurace, pro Mikrotik pomocí které za použití dalších dvou počítačů můžeme provést test měření. Přednastavení portů je:

 • ether1 - Port wan. Na tomto rozhraní se uplatňuje překlad adres pro simulaci připojení k poskytovateli
 • ether2 - Port lan. Připojení PC ve vlastní síti. Je připraven pro testování též režimu switche
 • ether3 - Port bridge. Obdobně jak ether2, ale propojení vnitřních portů pomocí bridge.


V případě použití routeboardu z 5 ethernetovými porty, jsou navíc:

 • ether4 - Port bridge. Propojen z portem ether3 v režimu bridge
 • ether5 - Port lan switch. Propojen z portem ether2 přes switch na routeboardu

Na všech portech je zpuštěn DHCP server, pro snadné přiřazení IP adres pro následně připojené počítače. Vlastní datový tok mezi ether2 a ether3 je routovaný.

# Vytvor bridge a pridej do nej ether3
/interface bridge add name=bridge1
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether3
#
# Prirazeni ip adres
/ip address
add address=172.16.0.1/24 interface=ether1 network=172.16.0.0
add address=192.168.12.1/24 interface=ether2 network=192.168.12.0
add address=192.168.13.1/24 interface=bridge1 network=192.168.13.0
#
# Nastav DHCP servery pro vsechny interface 
/ip pool
add name=pool-wan  ranges=172.16.0.10-172.16.0.99
add name=pool-lan  ranges=192.168.12.10-192.168.12.99
add name=pool-bridge ranges=192.168.13.10-192.168.13.99
/ip dhcp-server
add address-pool=pool-wan  disabled=no interface=ether1 lease-time=5h name=server-wan
add address-pool=pool-lan  disabled=no interface=ether2 lease-time=5h name=server-lan
add address-pool=pool-bridge disabled=no interface=bridge1 lease-time=5h name=server-bridge
/ip dhcp-server network
add address=172.16.0.0/24  gateway=172.16.0.1 netmask=24
add address=192.168.12.0/24 gateway=192.168.12.1 netmask=24
add address=192.168.13.0/24 gateway=192.168.13.1 netmask=24
#
# Nastav NAT - masquerade
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
#

Pro více portové routeboardy můžeme nastavit i porty 4 a 5:

# Pridej ether4 do bridge
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether4
#
# Pridej ether5 do switche z ether2
/interface ethernet set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2
#

Výsledky

Zařízení Počet souběžných spojení Port Switch Bridge Routa Nat (r) Nat (b) Poznámka
RB450G 10 1 G 900 Mbits 600 Mbits 320 Mbits 335 Mbits 290 Mbits CPU 680 MHz, vytížení až 99%
RB433AH 10 100 M 94 Mbits 93 Mbits 93 Mbits 92 Mbits 92 Mbits CPU 680 MHz, vytížení do 50%
RB750 10 100 M 93 Mbits 92 Mbits 92 Mbits 91 Mbits 91 Mbits CPU 400 MHz, vytížení do 63%
RB750GL 10 1 G 660 Mbits 660 Mbits 196 Mbits 185 Mbits 174 Mbits CPU 400 MHz, vytížení do 100%
RB750GL 99 1 G 660 Mbits 600 Mbits 177 Mbits 155 Mbits 133 Mbits CPU 400 MHz, vytížení do 100%
RB2011UiAS 10 1 G 900 Mbits 810 Mbits 376 Mbits 335 Mbits 326 Mbits CPU 600 MHz, vytížení až 99%
RB951Ui 10 100 M 93 Mbits 92 Mbits 92 Mbits 91 Mbits 91 Mbits CPU 600 MHz, vytížení do 50%

Popis:

 • Port - rychlost instalovaného portu na měřeném zařízení
 • Switch - rychlost mezi portami v režimu switch
 • Bridge - rychlost mezi portami v režimu bridge
 • Routa - rychlost mezi porty z rozdílnými IP adresami bez natu
 • Nat(r) - rychlost mezi wan portem a switch portem
 • Nat(b) - rychlost mezi wan portem a bridge portem


Postup a závěry měření:

- V první řadě vždy změříme rychlost mezi vlastníma PC pomocí "kříženého" kabelu, nebo ověřeného switche. Pok teprve mezi jednotlivými porty.

- Vlastní měření bylo prováděno vždy z 10 strímy na počítačích z kartami 1GBit za použití programu Iper (Jper).

- Z vytížení CPU 99% vyplývá, že se jedná o maximální možnou propustnost součtů rychlostí všech porty. Proto naměřenou rychlost je nutné podělit počtem aktivních portů.

- V režimu routování při vypnutí connection se dosahuje podobných rychlostí jak v režimu bridge.

Příkazy

* Tovarni reset - system reset-configuration

Tabulka kanálů

Pásmo 2.4 GHy

O z n.: K a n á l K m i t o č e t P ř i d ě l e n í T u r b o r e ž i m
a 1. 2,412 GHz Dynamické -
2. 2,417 GHz Dynamické -
3. 2,422 GHz Dynamické -
4. 2,427 GHz Dynamické -
5. 2,432 GHz Dynamické -
6. 2,437 GHz Dynamické -
7. 2,442 GHz Dynamické -
8. 2,447 GHz Dynamické -
9. 2,452 GHz Dynamické -
10. 2,457 GHz Dynamické -
11. 2,462 GHz Dynamické -
12. 2,467 GHz Dynamické -
13. 2,472 GHz Dynamické -
x 14. 2,484 GHz Dynamické -
a - 100 mW e.i.r.p.
x - Není povoleno v ČR použivat

Pásmo 5 GHz

O z n.: K a n á l K m i t o č e t P ř i d ě l e n í T u r b o r e ž i m
b 34. 5.170 GHz Dynamické -
36. 5.180 GHz Dynamické -
38. 5.190 GHz Dynamické -
40. 5.200 GHz Dynamické -
42. 5.210 GHz Dynamické ano
44. 5.220 GHz Dynamické -
46. 5.230 GHz Dynamické -
48. 5.240 GHz Dynamické -
b/c 50. 5,250 GHz Dynamické ano
c 52. 5.260 GHz Dynamické -
56. 5.280 GHz Dynamické -
58. 5.290 GHz Dynamické ano
60. 5.300 GHz Dynamické -
64. 5.320 GHz Dynamické -
d 100. 5.500 GHz Dynamické -
104. 5.520 GHz Dynamické -
108. 5.540 GHz Dynamické -
112. 5.560 GHz Dynamické -
116. 5.580 GHz Statické -
120. 5.600 GHz Statické -
124. 5.620 GHz Statické -
128. 5.640 GHz Statické -
132. 5.660 GHz Statické -
136. 5.680 GHz Statické -
140. 5.700 GHz Statické -
x 149. 5.745 GHz Statické -
152. 5.760 GHz Statické -
153. 5.765 GHz Statické -
157. 5.785 GHz Statické -
160. 5.800 GHz Statické -
b - 200 mW střední e.i.r.p., pouze pro použití uvnitř budov
c - 200 mW střední e.i.r.p., pouze pro použití uvnitř budov
d - 1 W střední e.i.r.p., maximalní střední spektralní hustota e.i.r.p. je 50 mW/MHz v libovolném 1 MHz úseku
x - Není povoleno v ČR použivat
Model cca cena 2,4 GHz 5 GHz
RB491-2nD hAP 600,- 1,5 dB -
mAP 2nD 1.100,- 1,5 dB -
RB951Ui-2nD 1.100,- 1,5 dB -
RB952Ui-5ac2nD 1.250,- 1,5 dB 2 dB
RB952Ui-5ac2nD 1.300,- 1,5 dB 2 dB
RB951Ui-2HnD 1.500,- 2,5 dB -
RB952Ui-2HnD 1.500,- 3 x 2,5 dB 3 x 2 dB

Pásmo 60 GHz

Kanály v pásmu 60 GHz

 • 58320 MHz
 • 60480 MHz
 • 62640 MHz
 • 64800 MHz
 • 66000 MHz

Model LHG 60G má "mini-antény" pro vysílání a příjem. To z jedné strany umožnuje samoladění, z druhé se huře nastavuje. Celkem se jedná o 64 pozic v matici 8 x 8 (0 až 63).

         RIGHT  RIGHT  RIGHT  RIGHT      LEFT  LEFT  LEFT  LEFT
         1,4°  1°   0,6°  0,2°      0,2°   0,6°  1°   1,4° 

UP   1,4°   63   62   61   60       59   58   57   56
UP   1°    55   54   53   52       51   50   49   48
UP   0,6°   47   46   45   44       43   42   41   40
UP   0,2°   39   38   37   36       35   34   33   32

DOWN  0,2°   31   30   29   28       27   26   25   24
DOWN  0,6°   23   22   21   20       19   18   17   16
DOWN  1°    15   14   13   12       11   10   9    8
DOWN  1,4°   7    6    5    4        3    2    1    0

Proto před směrováním antény doporučuji "zafixovat" středovou pozici, provést nasměrování a opětovně zapnout automatický výběr:

/interface w60g set numbers=0 tx-sector=28  # zafixování pozice

/interface w60g set numbers=0 tx-sector=auto # auto-výběr

Zisk antén MK

802.11n

Winbox 802.11n HT

Mikrotik-ht-tab.jpg Mikrotik-ht-mcs-tab.jpg

HT support Rychlost HT support Rychlost
MCS0 HT20-1 6,5 [13,5] MCS1 HT20-2 13 [27]
MCS2 HT20-3 19,5 [40,5] MCS3 HT20-4 26 [54]
MCS4 HT20-5 39 [81] MCS5 HT20-6 52 [108]
MCS6 HT20-7 58,5 [121,5] MCS7 HT20-8 65 [135/150]
MCS8 HT40-1 13 [27] MCS9 HT40-2 26 [54]
MCS10 HT40-3 39 [81] MCS11 HT40-4 52 [108]
MCS12 HT40-5 78 [162] MCS13 HT40-6 104 [213]
MCS14 HT40-7 117 [243] MCS15 HT40-8 130 [270/300]

HT


 • HT AMPDU Priorities (Aggregated Mac Protocol Data Unit)
  • (Agregované Mac protokolu Data Unit) umožňuje přenosy z více ethernetových rámců na jednom místě, pokud praskne až 64kbytes To se provádí na hardware sama.
 • HT Guard Interval (any | long)
  • V 802.11n je OFDM stráže interval (GI) se snížil z 800ns až 400ns, bez jakékoliv další info jsem za předpokladu, že 'any' je nový 400ns načasování a 'long' je staré 800ns
 • HT Extension Channel (above-control | below-control | disabled)
  • Současný návrh 802.11n podporuje způsob lepení kanál pro obě 2.4GHz a 5.Ghz systémů. There is 1 20Mhz channel defined as the "control channel" while the secondary channel can then be set to sit above or below the control channel. K dispozici je 1 20Mhz kanál je definován jako "kontrolní kanál", zatímco sekundárním kanálu pak lze nastavit sedět nad nebo pod kontrolou kanál. Seeing as 2.4Ghz only has 3 'usable' channels (1,6,11) its recommended to use this on a 5Ghz where there are more available channels. Když 2.4GHz má pouze 3 'použitelné' kanály (1,6,11) doporučeném použití tohoto na 5GHz, kde jsou k dispozici více kanálů.
 • HT Tx Chains (0,1,2 - Jakákoliv kombinace)
 • HT Rx Chains (0,1,2 - Jakákoliv kombinace)
  • Anténní konektor, který se má použít pro TX a RX. You can use one of these or multiple (depending on your antenna configuration). Můžete použít jedenu, nebo více kombinací (v závislosti na vaší konfiguraci antén). Karty MikroTik R2n a R52n mají dva anténí konektory and to use both of them ht-tx/rx-chains should be set to 0,1. Na Mikrotik R2n a R52n karty jsou 2 anténní konektory a používat oba ht-tx/rx-chains by měla být nastavena na 0,1.

HT MCS


Nastavení podporovaných a základních rychlostí. To je možné měnit jen v případě, kdy Data rate přepneme na konfugurováni.


VPN

OVPN

Obecné

Podporované funkce:

 • TCP
 • bridging (tap device)
 • routing (tun device)
 • certificates
 • p2p mode (refer to OpenVPN V2.1 manual page)

Nepodporováno:

 • UDP
 • LZO compression

Linux,Win / MK V OpenVPN se používají dva typy rozhraní.

 • tun (routing) - v MK definováno jako IP.
 • tap (bridge) - v MK definováno jako ethernet.

SSL

K zprovoznění SSL pro OVPN je potřeba:

1. Bez ověřování SSL klienta na serveru - Importovat na MK certifikát včetně klíče pro použití na serveru OVPN a importovat jeho nadřazený certifikát (stačí bez klíče). Na klienta OpenVPN nutné dát certifikát nejvyšší autority (bez klíče).

2. Z ověřováním SSL klienta na serveru OVPN - Vše obdobně jak bez ověřování a navíc na MK importovat i certifikát nejvyšší autority. Na klientovi OpenVPN dodat též jeho certifikát včetně jeho klíče.

IP Sec

Postup nastavení šifrování IP Sec na již vytvořeném spojení - tunelu. Náhledy ve skutečné velikosti.

Firewall

Input

/ip firewall filter add chain=input action=accept connection-state=established comment="Povol navazana spojeni"
/ip firewall filter add chain=input action=accept connection-state=related comment="Povol vazane spojeni"
/ip firewall filter add chain=input action=drop connection-state=invalid comment="Blokuj patn (invalid) spojeni"
/ip firewall filter add chain=input action=accept protocol=ospf comment="Povol OSPF"
/ip firewall filter add chain=input action=accept connection-state=new protocol=udp dst-port=5678 comment="Povol vyhledavani sousedu"
/ip firewall filter add chain=input action=accept protocol=icmp comment="Povol ping"
/ip firewall filter add chain=input action=accept connection-state=new protocol=udp dst-port=67 comment="Povol nove DHCP dotazy"
/ip firewall filter add chain=input action=drop protocol=udp dst-port=137-138 comment="Blokuj UDP Win"
/ip firewall filter add chain=input action=accept connection-state=new protocol=tcp dst-port=8291 comment="Povol nove spojeni winbox" 
/ip firewall filter add chain=input action=accept connection-state=new protocol=udp src-address=10.129.127.128/25 \
comment="Povol Bandwidth UDP z spojovacích adres"
/ip firewall filter add chain=input action=accept connection-state=new protocol=tcp dst-port=80 comment="Povol nove spojeni web"
/ip firewall filter add chain=input action=accept connection-state=new protocol=tcp dst-port=22 comment="Povol nove spojeni ssh"
/ip firewall filter add chain=input action=accept connection-state=new protocol=tcp dst-port=443 comment="Povol nove spojeni web"
/ip firewall filter add chain=input action=accept connection-state=new protocol=tcp src-address-list=Servery dst-port=23 \
comment="Povol z vybranych IP Telnet"
/ip firewall filter add chain=input action=accept connection-state=new protocol=tcp dst-port=2000 comment="Povol Bandwidth Tx"
/ip firewall filter add chain=input action=accept connection-state=new protocol=tcp dst-port=8728 comment="Povol nove spojeni api"
/ip firewall filter add chain=input action=log log-prefix="" comment="Zaznamenej pokusy na Mikrotik"
/ip firewall filter add chain=input action=reject reject-with=icmp-host-unreachable comment="Blokuj veskere dalsi pozadavky"
                                           .

Forward

/ip firewall filter add chain=forward action=drop connection-state=invalid comment="Blokuj spatna (invalid) spojeni"
/ip firewall filter add chain=forward action=accept connection-state=established comment="Povol navazana spojeni"
/ip firewall filter add chain=forward action=accept connection-state=related comment="Povol vazana spojeni"
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=dummy0 comment="Povol nechranene interface"
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=ether1 comment=""
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=ether2 comment=""
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=ether3 comment=""
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=wlan1 comment=""
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=wlan2 comment=""
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=wlan3 comment=""
/ip firewall filter add chain=forward action=accept dst-address-list=Servery comment="Povol IP adresy serveru ( DNS, Webserver, ... )"
/ip firewall filter add chain=forward action=reject reject-with=icmp-admin-prohibited src-address-list=Blok-all \
dst-address-list=!Servery comment="Blokace IP z Blok-all ( povolen jen servery )"
/ip firewall filter add chain=forward action=reject reject-with=icmp-admin-prohibited dst-address=!10.0.0.0/8 \
src-address-list=Blok-internet comment="Blokace IP z Blok-internet ( povolen CZFree )"
/ip firewall filter add chain=forward action=accept src-address-list=Registrovane comment="Povol vsechny registrovane IP"
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=wlan1 comment="Zatim povol vse ...."
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=wlan2 comment=""
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=wlan3 comment=""
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=ether1 comment=""
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=ether2 comment=""
/ip firewall filter add chain=forward action=accept in-interface=ether3 comment=""
/ip firewall filter add chain=forward action=log log-prefix="" comment="Zaznamenej co proslo"
/ip firewall filter add chain=forward action=reject reject-with=icmp-net-prohibited comment="Blokuj veskere dalsi pozadavky"
                                             .

DstNat

/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept protocol=ospf comment="Povol OSPF"
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept in-interface=dummy0 comment="Povol nechranen rozhran"
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept in-interface=ether1 comment=""
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept in-interface=ether2 comment=""
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept in-interface=ether3 comment=""
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept in-interface=wlan1 comment=""
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept in-interface=wlan2 comment=""
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept in-interface=wlan3 comment=""
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept dst-address-list=Servery comment="Povol IP adresy serveru (DNS, Webserver, ...)"
/ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.129.66.66 to-ports=81 protocol=tcp \
src-address-list=Blok-random dst-port=80 random=10 comment="Presmeruj IP z Blok-random na webserver"
/ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.129.66.66 to-ports=81 protocol=tcp \
dst-address=!10.0.0.0/8 src-address-list=Blok-internet dst-port=80 comment="Presmeruj IP z Blok-internet na webserver"
/ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.129.66.66 to-ports=81 protocol=tcp \
src-address-list=Blok-all dst-port=80 comment="Presmeruj IP z Blok-all na webserver"
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept src-address-list=Registrovane comment="Povol registrovan IP"
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept in-interface=wlan1 comment="Provizorni povoleni blokovanych rozhrani"
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept in-interface=wlan2 comment=""
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept in-interface=wlan3 comment=""
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept in-interface=ether1 comment=""
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept in-interface=ether2 comment=""
/ip firewall nat add chain=dstnat action=accept in-interface=ether3 comment=""
/ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.129.66.88 to-ports=81 protocol=tcp \
dst-port=80 comment="Presmeruj na webserver port 81"
/ip firewall nat add chain=dstnat action=log log-prefix="nat:" comment="Zaznamenej co proslo"
/ip firewall nat add chain=dstnat action=redirect comment="Zbytek vrat."
                                                .

Address Lists

/ip firewall address-list add address=10.129.64.1 list="Servery" comment="Servery - DNS"
/ip firewall address-list add address=10.129.64.2 list="Servery" comment="Servery - DNS"
/ip firewall address-list add address=10.129.64.4 list="Servery" comment="Servery - NTP"
/ip firewall address-list add address=10.129.66.88 list="Servery" comment="Servery - Web"
/ip firewall address-list add address=10.129.66.84 list="Servery" comment="Servery - NAS"
/ip firewall address-list add address=10.129.127.225 list="Servery" comment="Servery - Dude"
                                             .

Dalši společné nastaveni

/ip dns set servers=10.129.64.2,10.129.64.1
/system clock set time-zone-name=Europe/Prague
/system ntp client set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=10.129.64.4
/ip service set ftp disabled=yes
/ip service set api disabled=no address=10.129.64.0/21
/ip service set ssh disabled=no address=10.129.64.0/18
/ip service set www disabled=no address=10.129.64.0/18
/ip service set winbox disabled=no address=10.129.64.0/18
/ip service set telnet disabled=no address=10.129.66.66
                       .

Reject

 • icmp admin prohibited - Cílová síť není dostupná
 • icmp host prohibited - Cílový hostitel není dostupný
 • icmp host unreachable - Cílový hostitel není dostupný
 • icmp net prohibited - Cílová síť není dostupná
 • icmp network unreachable - Cílová síť není dostupná
 • icmp port unreachable - Cílový port je nedosažitelný
 • icmp protocol unreachable - Cílový protokol není dostupný
 • tcp reset - (jen pro TCP protokol)

Další nastavení

Simulace zhozeného interface:

/ip firewall filter
add action=tarpit chain=firewall-blok comment="Simulace \"zhozeneho\" serveru" protocol=tcp
add action=drop  chain=firewall-blok comment="Zbytek zahod primo"

Kontrola protokolu Ping:

/ip firewall filter
add action=accept chain=firewall-icmp comment="Ochrana pred ping flood utokem" icmp-options=0:0 limit=5,5:packet protocol=icmp
add action=accept chain=firewall-icmp comment=Ping icmp-options=8:0 limit=5,5:packet protocol=icmp
add action=accept chain=firewall-icmp comment=MTU icmp-options=3:4 limit=5,5:packet protocol=icmp
add action=accept chain=firewall-icmp comment=Traceroute icmp-options=3:3 limit=5,5:packet protocol=icmp
add action=accept chain=firewall-icmp comment=Traceroute icmp-options=11:0 limit=5,5:packet protocol=icmp
add action=drop  chain=firewall-icmp comment="Zbytek zahod"

Not internet

Do veřejného internetu správně nemají přistupovat pakety směřující na specifické IP adresy. Taktéž naopak. Proto je dobré blokovat:

/ip firewall address-list
add address=0.0.0.0/8   comment=RFC6890 list=not_in_internet
add address=172.16.0.0/12 comment=RFC6890 list=not_in_internet
add address=192.168.0.0/16 comment=RFC6890 list=not_in_internet
add address=10.0.0.0/8   comment=RFC6890 list=not_in_internet
add address=169.254.0.0/16 comment=RFC6890 list=not_in_internet
add address=127.0.0.0/8  comment=RFC6890 list=not_in_internet
add address=224.0.0.0/4  comment=Multicast list=not_in_internet
add address=198.18.0.0/15 comment=RFC6890 list=not_in_internet
add address=192.0.0.0/24  comment=RFC6890 list=not_in_internet
add address=192.0.2.0/24  comment=RFC6890 list=not_in_internet
add address=198.51.100.0/24 comment=RFC6890 list=not_in_internet
add address=203.0.113.0/24 comment=RFC6890 list=not_in_internet
add address=100.64.0.0/10 comment=RFC6890 list=not_in_internet
add address=240.0.0.0/4  comment=RFC6890 list=not_in_internet
add address=192.88.99.0/24 comment="6to4 relay Anycast [RFC 3068]" list=not_in_internet

Firewal input CFControl

/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="Povol navazane a vazane spojeni" connection-state=established,related
add action=accept chain=input comment="Povol OSPF" protocol=ospf
add action=drop chain=input comment="Blokuj vadne spojeni" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="Povol vyhledani sousedu" connection-state=new dst-port=5678 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="Povol servisni port IP/TCP" connection-state=new dst-port=53416 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="Povol multicast grup" connection-state=new protocol=igmp
add action=accept chain=input comment="Povol ping" connection-state=new protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="Povol SNMP" connection-state=new dst-port=161 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="Povol DHCP" dst-port=67,68 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="Povol api-ssl" connection-state=new dst-port=8729 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="Povol FTP" connection-state=new dst-port=21 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="Povol web" connection-state=new dst-port=80 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="Povol WiBox" connection-state=new dst-port=8291 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="Povol SSH" connection-state=new dst-port=22 protocol=tcp
add action=drop chain=input comment="Zbytek zablokuj ..." log=yes log-prefix="\?"

Rozhraní

Bonding

 • Slave - Výběr interface přes které se data dělí.

Switch Vlan - CRS

Vlastní oficiální popis nastavení je k dispozici na Manual:CRS examples

Řada CRS1xx a CRS2xx před verzi 6.41

 • /interface ethernet switch

Umožňuje rozdělení a nastavení Vlan na úrovni switche. Takto nastavený switch nezatěžuje vlastní CPU MK a nevzniká následně omezení přenášené rychlosti oproti použití režimu bridge a vlanu přímo na MK.

Předem je nutné nastavit všechny použité porty jako slave k jednomu řídícímu portu. Toto nastavení musí být provedeno jako první přiřazení. Přes tento řídící port je pak možné pracovat přes Vlan tág ve vlastním routeru MK.

/interface ethernet
 set ether2 master-port=ether1
 set ether3 master-port=ether1
  .   .     .    . 
 set ether24 master-port=ether1

Řada CRS1xx a CRS2xx od verzi 6.41

Od verze 6.41 bylo nastavení master-port na interface zrušeno a nahrazuje jej nové nastavení přes bridge. MK následně provede automatické nastavení. O stavu že je použita HW podpora jsme informování na záložce portu u bridge písmenem H.

/interface bridge
add name=bridge1 igmp-snooping=no protocol-mode=none vlan-filtering=no

/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether2 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether3 hw=yes
 .    .         .     .
add bridge=bridge1 interface=ether24 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus1 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus2 hw=yes

Řada CRS1xx a CRS2xx vlastní nastavení

 • VLAN /interface ethernet switch vlan

Přiřazení všech portů ke konkrétnímu Vlanu (bez ohledu zda z tágem, nebo bez něj).


 • Eg. VLAN Tag /interface ethernet switch egress-vlan-tag

Přiřazení portů na kterých zůstává příslušný tág (v odchozím i příchozím směru).


 • In. VLAN Tran. /interface ethernet switch ingress-vlan-translation

Přidání (změna) tágu na přiřazené porty (směrem do switche).


 • Na závěr je vhodné zablokovat možnost neplatného předání vlanů mezi konkrétními porty, popřípadě též mezi všemi porty.
/interface ethernet switch
 set drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports=ether2,ether3,ether4,ether5,ether6,ether7,ether8,ether9,ether10,ether11,ether12,ether13,ether14,ether15,ether16,ether17,ether18,ether19,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp-sfpplus1,sfpplus2
 #(všechny použité porty) 
 set forward-unknown-vlan=no

Poznámky: Ve všech krocích (pro jednoduché rozdělení) je nutné zapnout SA Leaming - povoleni učení MAC adres. Také pro možnost vzdálené správy je vhodné přiřadit switch1-cpu ve VLAN a VLAN Tagging k příslušným vlaům.

Názorné ukázky jsou k dispozici na Manual:CRS examples

Řada CRS3xx od verzi 6.41

Základní nastavení switche - vynechán port ether1 pro menezment - "sychrovka". Po ověření je možné ho též přidat.

/interface bridge
add name=bridge1 igmp-snooping=no protocol-mode=none vlan-filtering=no

/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether2 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether3 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether4 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether5 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether6 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether7 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether8 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether9 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether10 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether11 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether12 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether13 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether14 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether15 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether16 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether17 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether18 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether19 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether20 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether21 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether22 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether23 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=ether24 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus1 hw=yes
add bridge=bridge1 interface=sfp-sfpplus2 hw=yes

/interface vlan
add interface=bridge1 name=vlan.0010 vlan-id=10

/ip address
add address=192.168.88.1/24 interface=vlan.0010 network=192.168.88.0

Po skončení celého nastavení je vhodné ještě zadat:

/interface bridge set bridge1 vlan-filtering=yes protocol-mode=mstp

CHR distribuce

VMware

Bohužel pro VMware je k dispozici pouze image na IDE disk bez vlastního nastavení. Ten pokud se použije bez úprav, není možné následně provést například upgrade MK. V případě konverze na rozhraní scsi je pak následně vše v pořádku. Vlastní konerzi lze provést příkazem:

qemu-img convert -o adapter_type=lsilogic,subformat=monolithicFlat -f vmdk -O vmdk chr-6.36.4.vmdk chr-6.36.4-scsi.vmdk

Odkazy: in Vmware ESXi, Cloud Hosted Router, qemu-img for Windows.

CAPsMAN

Za prvé povolit CAPsMAN - CAP Interface - "Manager"

Za druhé vytvořit konfiguraci CAPsMAN - Configurations

Za třetí nastavit Provisioning CAPsMAN - Provisioning

Skripty

Email při ztrátě pingů

Skript na odeslání emailu (uvedený příklad na výpadek pingů):

/tool e-mail send to="admin@email.xx" subject="$[/system identity get name] vypadek pingu" body="$[/system clock get time] $[/system clock get date] - preruseni pingu z $[/system identity get name]"

NTP DNS jméno

Skript provede překlad DNS jména a následnou IP adresu uloží:

/system ntp client set primary-ntp=[:resolve 0.europe.pool.ntp.org]
/system ntp client set secondary-ntp=[:resolve 1.europe.pool.ntp.org]

Záloha emailem

Skript provede zálohu nastavení a zašle ji na email

# Jmeno zalohy, pouzije se i jako predmet
:global name [/system identity get name]
# IP adresa smtp serveru
:global server "10.143.126.12"
# E-mail ktery se pouzije pro odesilatele
:global from "backup@slfree.net"
# Cilova e-mailova adresa
:global to "backup@slfree.net"

/system backup save name=$name
/tool e-mail send file=$name from=$from server=$server subject=$name to=$to

Update MikroTik

/system script
add dont-require-permissions=no name=Update-MikroTik owner=tydyt source="/system package update\r\
  \nset channel=long-term\r\
  \ncheck-for-updates without-paging\r\
  \n:delay 3s;\r\
  \n:if ( [get status] = \"New version is available\") do={ \r\
  \n  :log info \"Check new version MikroTik ... Updating MikroTik ... reboot\";\r\
  \n  install \r\
  \n} else={\r\
  \n   :log info \"Check new version MikroTik .... Not new version.\";\r\
  \n}\r\
  \n"

/system scheduler
add interval=1w name=Upgrade on-event="Update-MikroTik" start-time=04:40:00
 

Update RouterBOOT

/system script
add dont-require-permissions=no name=Update-RouterBOOT owner=tydyt source=\
  "# Automaticka aktualizace firmware. \r\n/system routerboard\r\
  \n:if ([get current-firmware] != [get upgrade-firmware]) do={\r\
  \n   :log info \"Updating firmware ... reboot\";\r\
  \n   :delay 3s;\r\
  \n   upgrade;\r\
  \n   /system reboot\r\
  \n} else={\r\
  \n   :log info \"No update firmware.\"\r\
  \n}\r\
  \n\r\
  \n"

/system scheduler
add name="Upgrade firmware" on-event="Update-RouterBOOT" start-time=startup
 

Překlad

'Access' 'Přístup'

'Ack' 'Potvrdit'

'acked' 'potvrzen'

'Acked' 'Potvrzen'

'acked -> down' 'potvrzen -> nefunkční'

'acked -> unstable' 'potvrzen -> nestabilní'

'acked -> up' 'potvrzen -> funkční'

'acknowledged' 'potvrzen'

'Acknowledged' 'Potvrzen'

'Action' 'Akce'

'Active Admin' 'Aktivní Administrátor'

'Active Admins' 'Aktivní Administrátoři'

'active' 'aktivní'

'Active' 'Aktivní'

' - Active hours' ' - Aktivní hodiny'

'Activity' 'Aktivita'

'Add Device' 'Přidat zařízení'

'Add Device Type' 'Přidat zařízení Typu'

'added' 'přidán'

'Add Link' 'Přidat odkaz'

'Add Links' 'Přidat odkazy'

'Add Network' 'Přidat síť'

'Add Networks' 'Přidat sítě'

'Add Networks To Auto Scan' 'Přidat síťě do autoskenu'

'Add New Notification' 'Přidat novou notifikaci'

'Add New Probe' 'Přidat nový detektor'

'add note' 'přidat poznámku'

'add' 'přidat'

'Add' 'Přidat'

'Address' 'Adresa'

'Addresses' 'Adresy'

'Address List' 'Seznam IP adres'

'Address List Entry' 'Vstup do seznamu IP adres'

'Address Lists' 'Seznamy IP adres'

'address to name' 'IP adresa na jméno'

'Add Serviceless' 'Přidat i elementy bez běžící služby'

'Add services you want to monitor on this host' 'Přidat služby, které chcete monitorovat'

'Add Static' 'Přidat statický prvek'

'Add Submap' 'Přidat submapu'

'Admin' 'Administrátoři'

'Admin Group' 'Skupina administrátoři'

'Admin Group Info' 'Informace skupiny administrátoři'

'Admin Info' 'Informace administrátora'

'Administration' 'Administrace'

'Admins' 'Administrátoři'

'Admin Settings' 'Nastavení administrátora'

'Admin Status' 'Stav administrátora'

'Advanced' 'Pokročilé'

'agent' 'agent'

'Agent' 'Agent'

'Agents' 'Agenti'

'age' 'doba'

'Age' 'Doba'

'Align In Arc' 'Zarovnat do kruhu'

'Align In Line' 'Zarovnat na čáru'

'All Files' 'Všechny soubory'

'All Image Files' 'Všechny obrázky'

'Allocation Failures' 'Chyby alokace'

'Allocation Units' 'Alokační jednotky'

'Allowed Address' 'Povolená adresa'

'Allowed Addresses' 'Povolené adresy'

'Allowed' 'Povolené'

'Allowed Networks' 'Povolené sítě'

'Allowed Remote Access Networks' 'Povolené sítě pro vzdálený přístupu'

'Allowed Web Access Networks' 'Povolené sítě pro webový přístupu'

'Allow More Than One' 'Povolit více než jednu'

'all probes down' 'všechny detektory vypnuty'

'All server configuration will be lost, do you really want this?' 'Opravdu chcete ztratit celou konfiguraci serveru?'

'all time' 'vždy'

'All Unknown' 'Všechny neznámé'

'All Up' 'Vše zapnuto'

'all' 'vše'

'All' 'Vše'

'already have line with this source' 'linka s tímto zdrojem již existuje'

'already have object with such name' 'objekt s tímto jménem již existuje'

'already have such service' 'tato služba již existuje'

'already' 'již'

'already logged in' 'jste již přihlášen/a'

'and' 'a'

'Antialised Geometry' 'Vyhladit'

'any' 'jakýkoliv'

'AP' 'AP'

'Appearance' 'Vzhled'

'Appear Only On Tray When Minimized' 'Při minimalizaci schovat v systray'

'Apply' 'Použít'

'Architecture' 'Složení'

'Are you sure you want to' 'Jste jsi jist/á že chcete'

'arp' 'arp'

'array first' 'pole první'

'as' 'jako'

'Ask Confirmation When Removing' 'Potvrdit při odebrání'

'as service' 'jako služba'

'Assumed Item Height' 'Předpokládaná výška'

'Assumed Item Width' 'Předpokládaná šířka'

'Attention' 'Upozornění'

'Augments' 'Pieaugumi'

'auth failed' 'autorizace neuspěla'

'Auth Method' 'Matoda autorizace'

'authorization error' 'chyba autorizace'

'authorize' 'autorizovat'

'Auth Password' 'Autorizační heslo'

'Auto Connect At Startup' 'Automaticky připojit při startu'

'Automatic Updater' 'Automatické aktualizace'

'Auto Reconnect If Connection Lost' 'Automaticky připojit, dojde-li ke ztrátě spojení'

'Auto Scan' 'Skenovat automaticky'

'Available' 'Přístupný'

'Average' 'Průměr'

'Back' 'Zpět'

'Background' 'Pozadí'

'back to login' 'zpět k přihlášení'

'backup' 'záloha'

'Backup' 'Záloha'

'bad index' 'špatný index'

'bad value' 'špatná hodnota'

'Bandwidth Test' 'Test šířky pásma'

'bandwidth test' 'test šířky pásma'

'Bar' 'Mřížka'

'Base Object' 'základní ojbjekt'

'beep' 'zvuková signalizace'

'best fit' 'nejlepší poměr'

'Big Column Size' 'Zvětšit sloupec'

'Biggest Network Size Allow Hop To' 'Větší velikost sítě umožňuje přeskočit'

'Big Row Size' 'Zvětšit řádek'

'binary' 'dvojitý'

'Bitmap' 'Bitmapa'

'bitrate' 'přenosová rychlost'

'Black List' 'Černá listina'

'Body' 'Tělo'

'boolean' 'ano/ne'

'bottom' 'tlačítko'

'Bottom' 'Tlačítko'

'bridge fdb' 'most fdb'

'Bridge' 'Most'

'Broadcast' 'Broadcast'

'BSSID' 'BSSID'

'Btest Info' 'Informace Btest(u)'

'Btest Request' 'Požadavek Btest(u)'

'Buffered entries' 'Chráněné položky'

'Buffered Entries' 'Chráněné Položky'

'Build Time' 'Čas sestavení'

'builtin' 'vestavěný'

'bytes' 'byty'

'Bytes' 'Byty'

'Cancel' 'Zrušit'

'cannot change builtin' 'nelze změnit vestavěné'

'cannot change data size' 'nelze změnit datovou velikost'

'cannot change dynamic' 'nelze změnit dynamický'

'cannot change last user with full permissions' 'nelze změnit posledního uživatele s plnými právy'

'cannot modify builtin groups' 'nelze modifikovat vestavěné skupiny'

'cannot remove active outage' 'nelze odstranit aktivní výpadek'

'cannot send snmp request' 'nelze odeslat požadavek SNMP'

'cannot upload file' 'nelze nahrát soubor'

'Cc' 'Kopie'

'certificate' 'certifikát'

'Certificate' 'Certifikát'

'Certificates' 'Certifikáty'

'changed' 'změněn'

'change' 'změna'

'Change' 'Změna'

'Chart' 'Diagram'

'Chart Line' 'Linka diagramu'

'Chart Lines' 'Linky diagramu'

'Charts' 'Diagramy'

'checked' 'zkontrolován'

'Childs' 'Děti'

'Choose network map you are willing to link to' 'Vyberte síťovou mapu, kterou chcete připojit'

'Client' 'Klienti'

'Close' 'Zavřít'

'cloud' 'mrak'

'Code' 'Kód'

'Color' 'Barva'

'Command' 'Příkaz'

'Comment' 'Komentář'

'commit failed' 'komprimace neuspěla'

'Community' 'Skupina/Komunita'

'Compare Method' 'Metoda srovnání'

'Completely Down' 'Úplně nefunkční'

'compressed' 'komprimovaný'

'compressed scalable vector graphics' 'komprimovaný SVG'

'Confirm' 'Potvrdit'

'connect as server agent' 'připojen jako agent serveru'

'Connected' 'Připojen, český překlad: tp'

'Connect failed' 'Připojení selhalo'

'Connecting To' 'Připojit k'

'connecting' 'připojování...'

'Connection closed' 'Odpojeno'

'connection problem' 'chyba připojení'

'Connection timeout' 'Vypršel časový limit připojení'

'Connection to local server failed' 'Připojení k lokálnímu serveru selhalo'

'connection to router lost' 'Připojení k routeru ztraceno'

'Connect Only' 'Připojit jen k'

'Connect' 'Připojit'

'Connect To' 'Připojit k'

'Contents' 'Obsah'

'convertor' 'převodník'

'Copy All' 'Kopírovat vše'

'Copy' 'Kopie'

'Copy Oid' 'Kopírovat Oid'

'Copy Screen' 'Kopírovat okno obrazovky'

'Copy Value' 'Kopírovat hodnotu'

'could not probe becouse of local problem' 'chyba detekce - lokální problém'

'Counter64' 'Čítač64'

'Counter Value' 'Hodnota čítače'

'cpu' 'procesor'

'Crash Report' 'Výpis chyb'

'Create Data Source' 'Přidat zdroj dat'

'Create new network map or link to existing' 'Přidat novou síťovou mapu, nebo odkaz na stávající'

'Create Probe' 'Přidat detektor'

'Creation Time' 'Čas vytvoření'

'Crypt Method' 'Metoda šifry'

'Crypt Password' 'Heslo šifry'

'curved' 'zakřivený'

'Custom Field 1' 'Popisek 1'

'Custom Field 2' 'Popisek 2'

'Custom Field 3' 'Popisek 3'

'Cut' 'Odstřihnout'

'dashed' 'čerchovaný'

'Data' 'Data'

'Data Source' 'Zdroj dat'

'Data Source Info' 'Informace zdroje dat'

'Data Sources' 'Zdroje dat'

'date' 'datum'

'day' 'den'

'dead' 'mrtvý'

'Debug' 'Ladit'

'decimal' 'desetina'

'Default' 'Standardní'

'default' 'standardní'

'Default options for Simple Network Management Protocol (SNMP)' 'Standardní nastavení pro Simple Network Management Protocol (SNMP)'

'Default Value' 'Standardní hodnota'

'Default Zoom' 'Standardní zvětšení'

'Delay' 'Prodleva'

'Delayed Flush To Disk' 'Zpožděný zápis na disk'

'Delete' 'Smazat'

'delta (difference per period)' 'delta (změna za periodu)'

'dense' 'hustý'

'Density' 'Hustota'

'dependencies' 'závislosti'

'Dependency Appearance' 'V závislosti na vzhledu'

'dependency' 'závislosti'

'Dependency' 'Závislosti'

'dependency loops not allowed' 'závislostní smyčky nejsou povoleny'

'depends on' 'v závislosti na'

'Describe here what you were doing when this happened' 'Popište, co jste dělali, když k tomu došlo'

'Description' 'Popis'

'des' 'des'

'Destination' 'Adresa'

'Device Appearance' 'Formát zařízení'

'Device Discovery' 'Prozkoumat zařízení'

'Device Group' 'Skupina zařízení'

'Device Groups' 'Skupiny zařízení'

'device' 'zařízení'

'Device' 'Zařízení'

'Device Info' 'Informace zařízení'

'Device Name Preference' 'Priorita názvů zařízení'

'Device Settings' 'Nastavení zařízení'

'Devices' 'Zařízení'

'Device Tree' 'Strom zařízení'

'Device Type' 'Typ zařízení'

'Device Type Info' 'Informace o typu zařízení'

'Device Types' 'Typy zařízení'

'Device Types To Discover' 'Typy zařízení k prozkoumání'

'diamond' 'kosočtverec'

'Dimension Zoom' 'Velikost zvětšení'

'dir' 'adresář'

'Direction' 'Směr'

'direct' 'přímý'

'Disable' 'Zablokuj'

'disabled' 'zablokovaný'

'Disconnect' 'Odpojit'

'disconnected' 'odpojený'

'Disconnected' 'Odpojen'

'Discover Info' 'Zjisti informaci'

'Discover Infos' 'Zjisti informace'

'Discover' 'Prozkoumat'

'Discovery Mode' 'Metoda průzkumu'

'divide' 'rozdělit'

'DNS' 'DNS'

'dns name' 'dns název'

'DNS name' 'DNS název'

'DNS Name' 'DNS Název'

'DNS Name List' 'Přehled názvů DNS'

'DNS Names' 'DNS Názvy'

'DNS Server' 'DNS Server'

'done' 'provedeno'

'dotted' 'tečkovaný'

'double field' 'dvojité pole'

'down -> acked' 'nefunkční -> potvrzen'

'Down Complete' 'Úplně nefunkční'

'downgrading to' 'padat k'

'downloading' 'stahuje se..'

'down' 'nefunkční'

'Down' 'Nefunkční'

'Down Partial' 'Částečně nefunkční'

'down -> unknown' 'nefunkční -> neznámý'

'down -> up' 'nestrādā -> strādā'

'Do you want to update to version' 'Chcete změnit na verzi'

'Dst. Address' 'Cílová IP adresa'

'Dst. Port' 'Cílový port'

'Dude agents are other dude servers that can perform probing on behalf of this dude server, allowing to reach parts of network that are not directly accessible from this server, or to simply offload some work to places closer to polling targets' 'Agenti lokálního Dude serveru jsou jiné servery Dude, které mohou zastoupit ve sledování server lokální, umožnit sledovat lokálně nepřístupné sítě, nebo lépe sledovat cíle společné oběma typům serverů'

'Dude configuration XML export' 'Exportovat konfiguraci serveru v XML'

'Dude configuration XML import' 'Importovat konfiguraci serveru v XML'

'Dude' 'Dude'

'Dude Server' 'Server Dude'

'duplicate parents' 'duplikovat zdroje'

'Duration' 'Doba'

'dynamic' 'dynamický'

'dynamic size' 'dynamická velikost'

'Edit List' 'Upravit seznam'

'Edit Networks' 'Upravit sítě'

'Edit' 'Upravit'

'Elements' 'Elementy'

'email address' 'e-mailové adresy'

'email' 'e-mail'

'Email notifications will be sent using one of these SMTP servers and Email address' 'Notifikace e-mailem budou zaslány na tyto SMTP servery a e-mailové adresy'

'empty response' 'prázdná odpověď'

'Empty' 'Prázdný'

'enabled' 'povolen'

'Enable' 'Povolit'

'Enable On Localhost' 'Povolit na localhostu'

'enchanced metafile' 'EMF'

'Enchanced Metafile' 'EMF'

'end of mib' 'konec MIB'

'Enter IP address or DNS name' 'Vložte IP adresu nebo název DNS'

'Enter properties of new network map' 'Vložte parametry mapy sítě'

'Enter subnet number you want to scan for devices' 'Vložte číslo podsítě, v níž chcete skenovat zařízení'

'Enums' 'Enums'

'== (equal)' '== (rovná se)'

'error handling file' 'chyba při manipulaci se souborem'

'Error in' 'Chyba v'

'error' 'chyba'

'Error' 'Chyba'

'error talking to server' 'chyba komunikace se serverem'

'escape sequence string' 'přerušit sekvenci'

'Eth. Protocol' 'Eth. Protokol'

'Event' 'Událost'

'every day' 'denně'

'every hour' 'hodinově'

'every month' 'měsíčně'

'every week' 'týdně'

'every year' 'ročně'

'exact size' 'přesná velikost'

'executable' 'proveditelný'

'execute' 'provést'

'execute locally' 'provést lokálně'

'execute on server' 'provést na serveru'

'expected' 'předpokládaný'

'Export' 'Export'

'Export PDF' 'Export do PDF'

'failed' 'přerušen'

'false' 'chyba'

'fast mapper' 'rychlé zmapování'

'fast (scan by ping)' 'rychlý sken dle pingu'

'file download failed' 'stažení souboru neuspělo'

'file download timeouted' 'časový limit pro stažení souboru vypršel'

'file' 'soubor'

'File' 'Soubor'

'File Manager' 'Souborový manager'

'Files' 'Soubory'

'Files to keep' 'Zachovat soubory'

'Files To Keep' 'Zachovat Soubory'

'file upload failed' 'nahrání souboru neuspělo'

'file upload timeouted' 'vypršel časový limit nahrání souboru'

'Fill Color' 'Barva výplně'

'Fill Opacity' 'Průhlednost výplně'

'Fill Style' 'Styl výplně'

'filtered' 'filtrovaný'

'Filter' 'Filtr'

'Find In Labels' 'Najít v názvech'

'Find In' 'Najít v'

'Find In Tooltips' 'Najít v tipech'

'Find' 'Najít'

'Find Next' 'Najít další'

'Finish' 'Dokončit'

'finishing' 'dokončování'

'First Receive, Then Send' 'Nejdříve přijmi, pak odešli'

'Fit' 'Na rozměr okna'

'fixed point decimal' 'pevná desetiná čárka'

'flash' 'info v systray'

'Following DNS servers will be used to look up device names and IP addresses' 'Následující DNS servery budou použity k vyhledání názvů zařízení a jejich IP adres'

'Font' 'Písmo'

'Force Upgrade' 'Vynutit upgrade'

'format error' 'chyba formátu'

'Frequency' 'Frekvence'

'fri' 'pá'

'From' 'Od'

'Ftp' 'Ftp'

'FTP Server' 'FTP Server'

'Full Color' 'Nabrat barvu'

'Full Label Color' 'Nabrat barvu nadpisu'

'full' 'plný'

'function' 'funkce'

'Function' 'Funkce'

'Functions' 'Funkce'

'fwf' 'fwf'

'gauge (absolute value)' 'míra (absolutní hodnota)'

'Gauge Value' 'Hodnota míry'

'General TCP probe, that can be used for various TCP protocol checking' 'Hlavní TCP detektor, který lze použít pro kontolu různých TCP protokolů'

'General' 'Hlavní'

'generic error' 'všeobecná chyba'

'Getting stuff' 'Načítám...'

'GIF' 'GIF'

'Global values of following settings are used for this map if not specified here or in items specific appearance settings' 'Globální hodnoty těchto nastavení jsou použity pro tuto mapu, pokud není specifikováno jinak u položek se zvláštním nastavením'

'going to stop' 'zastavuje se...'

'Grab' 'Sebrat'

'Gradients' 'Přechod'

'Graph Bit Rate' 'Graf přenosové rychlosti'

'Graph Link Bit Rate' 'Graf přenosové rychlosti datové linky'

'Graph Poll Times' 'Graf odezvy'

'Graph Service Poll Times' 'Graf odezvy služeb'

'Grid' 'Mřížka'

'group' 'skupina'

'Group' 'Skupina'

'Group Settings' 'Nastavení skupiny'

'Groups' 'Skupiny'

'Help' 'Nápověda'

'Here you can enable Server on this computer. You can log on to fresh Server instance with user name admin and no password (hit Enter key)' 'Zde lze zapnout server lokálně. Můžete se přihlásit uživatelským jménem a heslem (zmáčknout Enter)'

'hexadecimal' 'hexadecimální'

'hexagon' 'šestihran'

'hex data' 'hex data'

'Hidden' 'Schovaný'

'hidden' 'schovaný'

'Hide Tray Icon' 'Schovat systray ikonu'

'Hint' 'pokyn'

'History Actions' 'Akce historie'

'History Action' 'Akce historie'

'History' 'Historie'

'Hop' 'Skok'

'Host' 'Host'

'host unreachable' 'host nedosažitelný'

'hour' 'hodina'

'ICO' 'ICO'

'Icon' 'Ikona'

'id already in use' 'id je již použito'

'Identification' 'Identifikace'

'Identify Device Type' 'Identifikovat typ zařízení'

'Identify Device Types' 'Identifikovat typy zařízení'

'Identity' 'Identificēt'

'id' 'id'

'If return string is empty then service is assumed up' 'V případě návratu prázdného řetězce služba předpokládá hodnotu'

'Ignored' 'Ignorovat'

'image' 'obrázek'

'Image' 'Obrázek'

'Images' 'Obrázky'

'Image Type' 'Typ obrázku'

'IMAP4 Server' 'IMAP4 Server'

'Import Certificate' 'Importovat certifikát'

'Import File' 'Importovat soubor'

'Import Image' 'Importovat obrázek'

'Import' 'Importovat'

'Import Mib' 'Importēt Mibu'

'Import Package' 'Importovat balíček'

'Imports' 'Importy'

'Import Sound' 'Importovat zvuk'

' - Inactive hours' ' - Neaktivní hodiny'

'inconsistent name' 'neúplný název'

'inconsistent value' 'neúplná hodnota'

'Indexes' 'Indexy'

'Index' 'Index'

'indirect' 'nepřímý'

'info' 'informace'

'Info' 'Informace'

'in progress' 'probíhá'

'Insert Above' 'Vložit nad'

'Insert Below' 'Vložit pod'

'Insert Oid' 'Vložit OID'

'Insert On Left' 'Vložit vlevo'

'Insert On Right' 'Vložit vpravo'

'Insert Variable' 'Vložit proměnnou'

'integer in range' 'rozsah celých čísel'

'Integer Value' 'celočíselná hodnota'

'interface' 'rozhraní'

'Interface' 'Rozhraní'

'Interval' 'Interval'

'invalid BODY' 'neplatné BODY'

'invalid character at' 'neplatný znak v'

'invalid FROM address' 'neplatná adresa FROM'

'invalid' 'neplatný'

'invalid oid' 'neplatné OID'

'invalid TO address' 'neplatná adresa TO'

'invalid username or password' 'neplatné už. jméno nebo heslo'

'ip address and port' 'ip adresa a port'

'ip address does not match any of received ones' 'ip adresa neodpovídá žádnému z příjemců'

'ip address' 'ip adresa'

'IP Address List' 'Přehled IP adres'

'ip address range' 'rozsah ip adres'

'IP Address Value' 'Hodnota IP adresy'

'ip' 'ip'

'IP' 'IP'

'item' 'objekt'

'Item Placement Settings' 'Parametry vložení objektu'

'Item Type' 'Typ objektu'

'JPEG' 'JPEG'

'Label Color' 'Barva nadpisu'

'Label' 'Nadpis'

'Large Column Size' 'Zvětšit velikost sloupce'

'Large Row Size' 'Zvětšit velikost řádku'

'Last Change' 'Poslední změna'

'Layer 2 Structure' '2-vrstvá struktura'

'Layer' 'Vrstva'

'Layouter' 'Kreslič'

'Layout' 'Nákres'

'Layout Map After Discovery Complete' 'Překreslit mapu po ukončení analýzy'

'learned' 'naučený'

'left' 'levý'

'Left' 'Levý'

'Legend' 'Leģenda'

'less' 'méně'

'< (less)' '< (menší)'

'<= (less or equal)' '<= (méně nebo rovná se)'

'Line Color' 'Barva čáry'

'Line Colors' 'Barvy čáry'

'Line Opacity' 'Průsvitnost čáry'

'Line Style' 'Styl čáry'

'Link Appearance' 'Formát spojovací čáry'

'Link Full Label' 'Úplný odkaz'

'Link Full' 'Plná spojovací čára'

'Link Info' 'Informace spojovací čáry'

'Link Label' 'Odkaz'

'link' 'spojovací čára'

'Link' 'Spojovací čára'

'Links can be static things on map, or they can show some statistics about some interface, here you can set how link should be managed' 'Spojovací čáry mohou být statické prvky mapy, nebo mohou ukazovat statistiky různých rozhraní. Zde můžete upravovat jejich vlastnosti.'

'links' 'spojovací čáry'

'Links' 'Spojovací čáry'

'Link Type Info' 'Informace o typu spojovací čáry'

'Link Type' 'Typ spojovací čáry'

'Link Types' 'Typy spojovací čáry'

'list of numbers in range' 'seznam čísel v řadě'

'list of ranges' 'seznam rozsahů'

'List' 'Seznam'

'Loading...' 'Nahrává se...'

'local computer' 'lokální počítač'

'Local Server' 'Lokální server'

'Local' 'Lokální'

'local' 'lokální'

'Locked' 'Zamčený'

'Log Entry' 'Záznam vstupů'

'Log Filter' 'Filtr záznamu'

'logged in from' 'přihlášen z'

'logged out from' 'odhlášen z'

'Logic probe, that invokes one or more other probes and then performs logical operation on results' 'Logický detektor, odkazující se na jeden nebo více jiných detektorů s jejichž výsledky provede logické operace'

'Login failed' 'Přihlášení se nezdařilo'

'Login for fast access to device with Telnet/Winbox' 'Přihlásit se rychle k zařízení s pomocí Telnet/Winbox'

'login locally' 'přihlášen lokálně'

'login remotely' 'přihlášen vzdáleně'

'Login Time' 'Čas přihlášení'

'login via web' 'přihlásit se přes web'

'Log Settings' 'Nastavení záznamu'

'Logs' 'Záznamy'

'log to events' 'zapsat do událostí'

'log' 'záznam'

'Log' 'Záznam'

'Lookup Address' 'Vyhledat adresu'

'Lookup Interval' 'Interval vyhledávání'

'Lookup' 'Vyhledat'

'MAC address' 'MAC adresa'

'MAC' 'MAC'

'MAC Telnet' 'MAC Telnet'

'Mail Server' 'Poštovní server'

'Make Connection From' 'Přihlásit se z'

'Management Information Base' 'MIB'

'Map' 'Mapa'

'map settings' 'nastavení mapy'

'Map Settings' 'Nastavení mapy'

'Maps' 'Mapy'

'Map specific values of following settings are used for this item if not specified here' 'Specifické hodnoty z těchto nastavení mapy budou použity pro tuto položku, pokud zde není definováno jinak'

'Mastering' 'Mastering'

'Mastering Type' 'Typ masteringu'

'match regexp' 'rovná se regexp'

'Max Simultaneous' 'Max. souběžných'

'md5' 'md5'

'Media Oid' 'Media Oid'

'Message' 'Hlášení'

'Metric 1' 'Metrika 1'

'Metric 2' 'Metrika 2'

'Metric 3' 'Metrika 3'

'Metric 4' 'Metrika 4'

'Metric 5' 'Metrika 5'

'mgmt' 'mgmt'

'mib' 'mib'

'Mib Module' 'Mib Modul'

'Mib Modules' 'Mib Moduly'

'Mib Node' 'Uzel Mib'

'Mib Nodes' 'Uzly Mib'

'Mibs' 'Miby'

'mib value' 'hodnota Mib'

'minute' 'minuta'

'Misc' 'Různé'

'Mismatch in client and server versions' 'Nesoulad verzí client-server'

'Mode' 'Mód'

'modify admins and groups' 'změnit administrátory a skupiny'

'Module' 'Modul'

'Modules' 'Moduly'

'mon' 'po'

'month' 'měsíc'

'More Addresses' 'Více adres'

'> (more)' '> (větší)'

'More Networks' 'Více sítí'

'>= (more or equal)' '>= (větší nebo rovná se)'

'More Than One' 'Více než jeden'

'more' 'více'

'moved' 'přesunut'

'move' 'přesunout'

'Move' 'Přesunout'

'MTU' 'MTU'

'multi mapper' 'více nákresů'

'multiply' 'namnožit'

'name error' 'špatný název'

'Name Preference' 'Priorita názvu'

'name to address' 'název na adresu'

'Name' 'Název'

'neighbor' 'soused'

'Netbios' 'Netbios'

'netmaps' 'mapy sítě'

'netmask' 'maska sítě'

'Netmask' 'Maska sítě'

'net unreachable' 'Síť nedosažitelná'

'network address' 'Síťová adresa'

'Network Appearance' 'Formát sítě'

'Network Info' 'Informace o síti'

'Network List' 'Seznam sítě'

'Network Map Element' 'Element/y mapy sítě'

'Network Map' 'Mapa sítě'

'Network Maps' 'Mapy sítě'

'Networks' 'Sítě'

'network' 'síť'

'Network' 'Síť'

'never' 'nikdy'

'New' 'Nový/á'

'New Map' 'Nová mapa'

'News Server' 'News Server'

'Next Hop' 'Další skok'

'Next' 'Další'

'Next Scan After' 'Další sken po'

'Next Scan' 'Další sken'

'no access' 'žádný přístup'

'no creation' 'nelze vytvořit'

'Node' 'Uzel'

'no error' 'bez chyb'

'No image selected' 'Není vybrán žádný obrázek'

'no more than one link between same elements' 'elementy mapy sítě jsou již jednou spojeny'

'no' 'ne'

'No' 'Ne'

'none' 'neznámý'

'non zero ip address' 'Nenulová IP adresa'

'no packages available' 'žádné balíčky'

'No preview' 'Bez náhledu'

'no response' 'bez odezvy'

'no router os connection' 'bez spojení router os'

'no-snmp' 'bez SNMP'

'no such device' 'ne toto zařízení'

'no such oid' 'ne toto oid'

'not a ros device' 'nejde o ROS zařízení'

'not available for' 'není dostupný pro'

'not connected' 'nepřipojen'

'Note' 'Poznámka'

'!= (not equal)' '!= (nerovná se)'

'Notes' 'Poznámky'

'not found' 'nic nenalezeno'

'Nothing to redo' 'Nelze vpřed'

'Nothing to undo' 'Nelze zpět'

'Notification Info' 'Informace notifikace'

'Notification' 'Notifikace'

'Notifications' 'Notifikace'

'Notifications that are performed on service status changes if not specified on lower level' 'Notifikace jsou zasílány v případě změny stavu služby, není-li specifikováno na nižším stupni jinak'

'Notification Type' 'Typ notifikace'

'not implemented' 'není implementován'

'not match regexp' 'regexp se nerovná'

'Not' 'Ne'

'not' 'ne'

'not true' 'není pravda'

'not writeable' 'nelze zapsat'

'number in range' 'číslo v řadě'

'number' 'číslo'

'Number' 'Číslo'

'Object ID' 'ID Objektu'

'Object List' 'Seznam objektů'

'Object' 'Objekty'

'octal' 'osmičkový'

'Off' 'Vypnuto'

'Oid' 'Oid'

'OID' 'OID'

'Oid Type' 'Typ Oid'

'OID Type' 'Typ OID '

'Oid Value' 'Hodnota Oid'

'ok' 'ok'

'Ok' 'Ok'

'OK' 'OK'

'One of The Dude components has failed, please send following information to MikroTik, to help making it better' 'Některá z částí aplikace zkolabovala, prosím zašlete následující informace firmě MikroTik, pomůžete nám tím produkt vylepšit'

'On' 'Zapnuto'

'only when local client is running' 'jen když běží lokální klient'

'On Status' 've stavu'

'opaque' 'plný'

'Opaque Value' 'Hodnota nepropustnosti'

'Open' 'Otevřít'

'open' 'otevřít'

'Open Separately' 'Otevřít odděleně'

'operated' 'ovládaný'

'Operation failed' 'Operace selhala'

'operation not permitted' 'operace není povolena'

'Operation' 'Operace'

'Oper Status' 'Stav operace'

'Order Object' 'Pořadí objektů'

'or' 'nebo'

'other' 'jiný'

'Outage' 'Výpadek'

'Outages' 'Výpadky'

'Outlines' 'Obrysy'

'oval' 'elipsa'

'package' 'balíček'

'Package' 'Balíček'

'Packages' 'Balíčky'

'packages unknown' 'neznámé balíčky'

'Packet Count' 'Počet paketů'

'packet loss' 'ztracených paketů'

'Packet Size' 'Velikost paketu'

'Packets' 'pakety'

'page' 'stránka'

'Panel Element' 'Elementy panelu'

'Panel' 'Panel'

'Panels' 'Paneļy'

'Parents' 'Rodiče'

'Parent' 'Rodič'

'partially down' 'částečně nefunkční'

'Partially Down' 'Částečně nefunkční'

'Password' 'Heslo'

'Paste' 'Vložit'

'pdf' 'pdf'

'PDF' 'PDF'

'Percent Zoom' 'Procentní zvětšení'

'perform operation on' 'vykonat operaci na'

'Performs custom functions to decide if service is available and up. If up graphs value of another function' 'Zjistí, je-li služba dosažitelná a ve stavu "funkční". Je-li funkční, zobrazí graficky její hodnoty'

'Phys Address' 'Fyzická adresa'

'physaddr' 'fyzická adresa'

'Pie' 'Výsečový graf'

'ping' 'ping'

'Ping' 'Ping'

'Ping Request' 'Odezva pingu'

'Platform' 'Platforma'

'Play' 'Přehrát'

'Please wait while updating' 'Prosím, počkejte do konce aktualizace'

'png' 'png'

'PNG' 'PNG'

'Policies' 'Zabezpečení'

'policy' 'zabezpečení'

'Policy' 'Zabezpečení'

'Polling' 'Shromažďování dat'

'POP3 Server' 'POP3 Server'

'popup' 'vyskakovací okno'

'Portable Document Format' 'Formát PDF'

'Portable Network Graphics' 'Formát PNG'

'Port' 'Porty'

'PPP Links' 'Linky PPP'

'Preferences' 'Předvolby'

'press to active sorting mode' 'kliknout pro aktivaci módu třídění'

'press to active strict ordering mode' 'kliknout pro aktivaci módu přesného uspořádání'

'Preview' 'Náhled'

'Primary DNS' 'Primární DNS'

'Primary SMTP' 'Primární SMTP'

'Print' 'Tisk'

'Printer' 'Tiskárna'

'private' 'soukromý'

'Probability' 'Pravděpodobnost'

'Probe Down Count' 'Kolikrát si nevšímat, že detektor přejde do stavu "nefunkční"'

'Probe Info' 'Infrmace detektoru'

'probe interval must be at least 5 seconds' 'interval detekce musí být nejméně 5 sekund'

'Probe Interval' 'Interval detekce'

'probe loops not allowed' 'cykly detekce nejsou povoleny'

'Probe Port' 'Detekovaný port'

'Probes Down' 'Nefunkční detektory'

'Probe Settings' 'Nastavení detektoru'

'Probes To Use' 'Detektory k použití'

'Probes' 'Detektory'

'Probe Timeout' 'Časový limit detektoru'

'Probe Type' 'Typy detektoru'

'Probe' 'Detektor'

'Problem' 'Problém'

'Profile' 'Profil'

'Profiles' 'Profily'

'Progress' 'Chod'

'Protocol' 'Protokol'

'Proto' 'Protokoly'

'Quality' 'Kvalita'

'Radio Name' 'Název Wi-Fi zařízení'

'Random Data' 'Náhodná data'

'range in' 'v rozsahu'

'Ranges' 'Rozsahy'

'raster image' 'rastrový obrázek'

'Rate' 'Rychlost'

'Rates' 'Rychlosti'

'raw' 'holý'

'raw string' 'holý řetězec'

'read configuration' 'přečíst konfiguraci'

'reading failed' 'čtení selhalo'

'read' 'číst'

'Read' 'Číst'

'read only' 'jen ke čtení'

'Reasm Max Size' 'Reasm max. velikost'

'Reboot' 'Rebootovat'

'received' 'přijatý'

'Receive failed' 'Příjem selhal'

'Receive' 'Přijat'

'Reconnect' 'Znovu se připojit'

'rectangle' 'obdelník'

'Recursive Hops' 'Rekurzivní skoky'

'redoable' 'obnovitelný'

'Redo' 'Zpět'

'Refresh' 'Obnovit'

'Refresh Interval' 'Obnovovací interval'

'refused' 'odmítnutý'

'regular expression' 'regulérní výraz'

'reliable (scan each service)' 'spolehlivý (skenuj každou službu)'

'Remember Password' 'Zapamatovat si heslo'

'Remote Access Enable' 'Povolit vzdálený přístup'

'Remote Action' 'Vzdálená akce'

'remote' 'vzdálený'

'Remote' 'Vzdálený'

'Remote Connection' 'Vzdálené připojení'

'removed' 'odstraněn'

'remove' 'odstranit'

'Remove' 'Odstranit'

'Remove Resolved' 'Odstraň detekované'

'Repeat Count' 'Počet opakování'

'Repeat Interval' 'Interval opakování'

'Reply Size' 'Velikost odpovědi'

'Report' 'Zpráva'

'Report Scan Status' 'Zpráva o stavu skenování'

'Reprobe' 'Znovu detekovat'

'reprobing' 'znovu detekování'

'Required' 'Vyžadovaný'

'Reset' 'Reset'

'resolved' 'detekováno'

'resource unavailable' 'zdroj je nedosažitelný'

'Retry Count' 'Počet opakování'

'Retry Interval' 'Interval opakování'

'rif' 'rif'

'right' 'pravý'

'Right' 'Pravý'

'Ros Files' 'Ros soubory'

'Ros Interfaces' 'Ros rozhraní'

'Ros Ips' 'Ros Ips'

'Ros Neighbors' 'Ros sousedé'

'Ros Packages' 'Ros balíčky'

'Ros Registrations' 'Ros Registrace'

'Ros Simple Queue' 'Ros jednoduchá fronta'

'Round Robin Data' 'Data RRD'

'round trip min/avg/max' 'round trip min/prům/max'

'route' 'rootovací tabulka'

'Router' 'Router'

'RouterOS Devices' 'RouterOS zařízení'

'RouterOS File' 'RouterOS soubory'

'RouterOS Interface' 'RouterOS rozhraní'

'RouterOS IP' 'RouterOS IP'

'RouterOS Neighbor' 'RouterOS souded'

'RouterOS Object' 'RouterOS objekty'

'RouterOS Package' 'RouterOS balíčky'

'RouterOS Resources' 'RouterOS zdroje'

'routeros' 'routeros'

'Router OS' 'Router OS'

'RouterOS' 'RouterOS'

'RouterOS Simple Queue' 'RouterOS jednoduchá fronta'

'RouterOS Torch' 'RouterOS světlo'

'RouterOS Traffic' 'RouterOS provoz'

'RouterOS Wireless Registration' 'RouterOS Wi-Fi registrace'

'RRDatas' 'RRData'

'Run Mode' 'Mód pro spuštění'

'Rx Bytes' 'Přijaté Byty'

'Rx Packet Rate' 'Rychlost přijatých paketů'

'Rx Packets' 'Přijaté pakety'

'Rx Rate' 'Rychlost příjímání'

'rx' 'přijaté'

'Rx' 'Přijaté'

'Sample Text' 'Vzorový text'

'sat' 'so'

'Save' 'Uložit'

'scalable vector graphics' 'SVG'

'Scale' 'Poměr velikostí'

'Scale Mode' 'režim škály'

'Scan Address' 'Skenovat adresu'

'Scan Interval' 'Interval skenování'

'Scan Networks' 'Skenované sítě'

'scanning' 'skenuje se'

'Scanning' 'Skenuje se'

'scan' 'sken'

'Scan' 'Sken'

'scheduled for disable' 'naplánován k zablokování'

'scheduled for enable' 'naplánován k povolení'

'scheduled for uninstall' 'naplánován k odinstalování'

'Scheduled' 'Naplánovaný'

'Schedule' 'časový plán'

'script' 'skript'

'searching...' 'prohledává se...'

'Secondary DNS' 'Sekundární DNS'

'Secondary SMTP' 'Sekundární SMTP'

'second' 'sekunda'

'secure' 'bezpečný'

'Secure' 'Bezpečný'

'Secure Mode' 'Bezpečný mód'

'Secure Port' 'Bezpečný port'

'Security' 'Zabezpečení'

'Select Adjacent' 'Vybrat sousední'

'Select All' 'Vybrat vše'

'Select Columns' 'Vybrat sloupce'

'selection' 'výběr'

'Select' 'Vyber'

'Select Oid' 'Vyber Oid'

'self' 'samotný'

'Send failed' 'Odeslání selhalo'

'Send' 'Odeslat'

'Separate Panels' 'Oddělené panely'

'Server Configuration' 'Konfigurace serveru'

'server failure' 'chyba serveru'

'Server Running' 'Server běží'

'server' 'server'

'Server' 'Server'

'Service Info' 'Informace serveru'

'Service polling defaults' 'Výchozí hodnoty detekce služeb'

'Services Down' 'Služby ve stavu "nefunkční"'

'Service' 'Služba'

'Service Settings' 'Nastavení služeb'

'Services' 'Služby'

'Services status will be reported as up with following probability. Useful for debugging' 'Stav služby bude zobrazen jako "funkční" s následující pravděpodobností.Vhodné k ladění'

'Services To Discover' 'Služby k prozkoumání'

'Services Total/Down' 'Služby Celkem/Nefunkční'

'Session ended normally' 'Relace ukončena normálně'

'Session Timeout' 'Časový limit relace'

'set' 'nastavit'

'Settings' 'Nastavení'

'sha1' 'sha1'

'Shadows' 'Stíny'

'Shape' 'Tvar'

'Should return true if service is available' 'Vrátí "pravda", je-li služba dostupná'

'Should return value to graph if up' 'Vrátí hodnotu do grafu, je-li ve stavu "funkční"'

'Signal Strength' 'Síla signálu'

'Simple Oid' 'Jednoduchý Oid'

'simple queues' 'jednoduché řady'

'simple queue' 'jednoduchá řada'

'Simple Queue' 'Jednoduchá řada'

'simple' 'jednoduchá'

'Size' 'Velikost'

'SMTP server not ready' 'SMTP server není v pořádku'

'Snmp Arp' 'Snmp Arp'

'Snmp Arps' 'Snmp Arps'

'Snmp Bridge Fdb Entry' 'Snmp Bridge Fdb Entry'

'Snmp Bridges' 'Snmp Bridges'

'Snmp Cpu' 'Snmp Cpu'

'Snmp Cpus' 'Snmp Cpus'

'Snmp Interface' 'Snmp rozhraní'

'Snmp Interfaces' 'Snmp rozhraní'

'Snmp Ip' 'Snmp Ip'

'Snmp Ips' 'Snmp Ips'

'Snmp Managed Object' 'Snmp Managed Object'

'snmp oid' 'snmp oid'

'snmp operation failed' 'operace snmp selhala'

'Snmp Profile' 'Snmp Profil'

'Snmp Profiles' 'Snmp Profily'

'Snmp Queue' 'Řada Snmp'

'Snmp Queues' 'Řady Snmp'

'Snmp Registration Table Entry' 'Snmp Registration Table Entry'

'Snmp Route' 'Snmp Route'

'Snmp Routes' 'Snmp Routes'

'snmp' 'snmp'

'Snmp' 'Snmp'

'SNMP' 'SNMP'

'Snmp Speed' 'Rychlost Snmp'

'Snmp Storage' 'Snmp Storage'

'Snmp Storages' 'Snmp Storages'

'Snmp Type' 'Snmp Typ'

'Snmpwalk' 'Snmpwalk'

'snmpwalk' 'snmpwalk'

'Snmp Walk' 'Snmp Walk'

'Snmp Wireless Registration Table' 'Snmp Wireless Registration Table'

'Snmp Wireless Station' 'Snmp Wireless Station'

'Snmp Wireless Stations' 'Snmp Wireless Stations'

'Socket failed' 'Socket selhal'

'solid' 'plný'

'Some Acknowledged' 'Některé potvrzeny'

'Some Completely Down' 'Některé ve stavu úplně "nefunkční"'

'Some Device' 'Libovolné zařízení'

'some link' 'libovolný odkaz'

'some packages unavailable' 'některé balíčky nejsou dostupné'

'Some Partially Down' 'Některé ve stavu částečně "nefunkční"'

'something is missing' 'Něco nebo část chybí'

'sorting mode' 'setřídit podle'

'sound' 'zvuk'

'Sound' 'Zvuk'

'Sounds' 'Zvuky'

'Source' 'Zdroj'

'sparse' 'rozptýlený'

'Speed' 'Rychlost'

'Split Horizontaly' 'Rozdělit svisle'

'Split Vertically' 'Rozdělit vodorovně'

'Src. Address' 'Zdrojová adresa'

'Src. Port' 'Zdrojový port'

'ssh' 'ssh'

'SSID' 'SSID'

'started' 'vytvořen'

'Start new file' 'Vytvoř nový soubor'

'Start New File' 'Vytvoř nový soubor'

'Start' 'Start'

'statement' 'příkaz'

'Static Appearance' 'Statický formát'

'static' 'statický'

'Static' 'Statický'

'Stats' 'Přehled'

'Status Bar' 'Stavový řádek'

'Status' 'Stav'

'Status Unknown' 'Neznámý stav'

'stopped' 'zastaven'

'Stop' 'Zastavit'

'storage' 'disky a úložiště dat'

'straight' 'rovný'

'Strength' 'Síla'

'String Value' 'Hodnota řetězce'

'Style' 'Styl'

'Subject' 'Předmět'

'submap' 'submapa'

'Submap' 'Submapa'

'Submap Appearance' 'Formát submapy'

'Subnet info can be extracted from managed links connected to this subnet automatically when discovering' 'Informace o podsíti mohou být získány z odkazů připojených do podsítě automaticky při skenování'

'Subnets' 'Podsítě'

'success' 'úspěch'

'sun' 'ne'

'SVG' 'SVG'

'Switch' 'Switch'

'Syslog Port' 'Syslog Port'

'Syslog Server' 'Syslog Server'

'syslog' 'syslog'

'Table' 'Tabulka'

'Target Address' 'Cílová adresa'

'Target Log' 'Cílový záznam'

'Target' 'Cíl'

'tcp' 'tcp'

'Telnet' 'Telnet'

'Terminal Settings' 'Nastavení Terminálu'

'terminal' 'terminál'

'Terminal' 'Terminál'

'testing' 'testování'

'Test' 'Test'

'text' 'text'

'Text' 'Text'

'text with number of symbols in range' 'text s počtem symbolů v řadě'

'These are the default values for device discovery which are going to be used for new discoveries' 'Základní nastavení pro skenování zařízení, které budou použity pro nové skenování.'

'These are the default values for settings for network maps, which are used in case they are not overriden in map or maps items specific settings' 'Základní nastavení parametrů síťových map, které budou použity v případě, že v jednotlivých mapách nebude nastaveno jinak '

'These settings control servers and access to them with simple IP based firewall' 'Nastavení serveru "Dude" a způsobu přístupu k němu. Nastavení jednoduchého firewallu'

'these' 'tyto'

'Thickness' 'Tloušťka'

'This probe will get single SNMP OIDs value and perform specified comparison. Service will be decided as up if valid response for given OID is received and result of comparison yields logical true' 'Detektor sleduje hodnoty jednotlivých SNMP OIDs a porovnává je. Služba bude ve stavu "funkční", jestliže pro daný OID dojde platná odezva a výsledkem porovnání bude "pravda"'

'This probe will send DNS resolve requests with following name to resolve and optionally check if hosts response contains specified IP addresses. Service will be decided as up if response contains at least one of them' 'Detektor zašle dotaz DNS serveru s těmito názvy k překladu jmen na IP adresy a zjistí, zda se mezi zařízeními nenalézají určené IP adresy. Služba bude ve stavu "funkční", bude-li v odpovědi IP adresa alespoň jednoho z nich'

'This probe will send ICMP echo request message (what ping program does)' 'Tento detektor vyšle dotaz ICMP echo (ping)'

'this' 'tento'

'This tool works only with router os devices' 'Pracuje jen s router os zařízeními'

'thu' 'čt'

'Tile' 'Opakovat jako dlaždice textury'

'Time Added' 'Čas vložení'

'Time Down' 'Čas ve stavu "nefunkční"'

'time interval in range' 'časový interval v řadě'

'Time' 'Čas'

'Time Last Down' 'Čas posledního přechodu do stavu "nefunkční"'

'Time Last Up' 'Čas posledního přechodu do stavu "funkční"'

'timeout' 'časový limit'

'Timeout' 'Časový limit'

'Time Server' 'Časový server NTP'

'timeticks' 'časová značka'

'Timeticks Value' 'Hodnota časové zančky'

'Time Up' 'Čas ve stavu "funkční"'

'Title Bars' 'Orámování názvu'

'too big' 'příliš velký'

'Too few elements' 'Příliš málo elementů'

'too few parameters for' 'příliš málo parametrů pro'

'Toolbar' 'Nástrojová lišta'

'Tool' 'Nástroj'

'Tools' 'Nástroje'

'Tooltip' 'Rozšířené zobrazení'

'Too many connections' 'Příliš mnoho připojení'

'Too many elements' 'Příliš mnoho elementů'

'too many parameters for' 'příliš mnoho parametrů pro'

'top' 'vrch'

'Top' 'Vrch'

'torch' 'světlo'

'Torch' 'Světlo'

'TorchRequest' 'TorchRequest'

'Total Bytes' 'Celkem Bytů'

'Total' 'Celkem'

'Total Packets' 'Celkem Paketů'

'to' 'pro'

'To' 'Pro'

'traceroute' 'traceroute'

'Traceroute' 'Traceroute'

'tracing...' 'tracing...'

'transparent' 'průhledný'

'Treat service as available only if up' 'Daná služba je dostupná jen ve stavu "funkční"'

'Tree' 'Strom'

'triangle' 'trojúhelník'

'Tries' 'Opakovat'

'true' 'pravda'

'ttl exceeded' 'ttl překročeno'

'TTL' 'TTL'

'tue' 'út'

'Tx Bytes' 'Odeslané byty'

'Tx Packet Rate' 'Poměr odeslaných paketů'

'Tx Packets' 'Odeslané pakety'

'Tx Rate' 'Poměr odeslaných'

'Tx Size' 'Velikost odeslaných'

'Tx Speed' 'Rychlost odeslaných'

'tx' 'odeslané'

'Tx' 'Odeslané'

'Types' 'Typy'

'Type' 'Typ'

'UDP probe, that can be used for various UDP protocol checking' 'UDP detektor, který může být použit pro kontrolu protokolu UDP'

'Unack' 'Nepotvrzen'

'unclosed parentheses' 'neuzavřené závorky'

'undoable' 'Nevratný'

'Undo' 'Zpět'

'undo failed' 'Nelze zpět'

'Undo Queue Size' 'Zpět velikost objektu'

'Uninstall' 'Odinstalovat'

'Unit' 'Jednotka'

'unknown -> down' 'neznámý -> nefunkční'

'unknown id' 'neznámé id'

'unknown login method' 'neznámá metoda přihlášení'

'unknown map' 'neznámá mapa'

'(unknown)' '(neznámý)'

'unknown' 'neznámý'

'Unknown' 'Neznámý'

'unknown -> unstable' 'neznámý -> nestabilní'

'unknown -> up' 'neznámý -> funkční'

'Unschedule' 'Neplánovaný'

'Unsigned Integer Value' 'Celočíselná hodnota bez znaménka'

'unstable -> acked' 'nestabilní -> potvrzen'

'unstable -> down' 'nestabilní -> nefunkční'

'unstable' 'nestabilní'

'Unstable' 'Nestabilní'

'unstable -> unknown' ' nestabilní -> neznámý'

'unstable -> up' 'nestabilní -> funkční'

'Updated Before' 'Obnoveno před'

'Updating' 'Obnovování'

'up -> down' 'funkční -> nefunkční'

'Upgrade' 'Upgrade'

'Upgrade Status' 'Stav upgrade'

'upgrading to' 'Upgrade na'

'Upload' 'Nahrát'

'upload failed' 'Chyba při nahrávání'

'Upload File' 'Nahraj soubor'

'uploading' 'nahrávání'

'upload timeouted' 'vypršel časový limit nahrávání'

'up' 'funkční'

'Up' 'Funkční'

'up -> unknown' 'funkční -> neznámý'

'up -> unstable' 'funkční -> nestabilní'

'URL' 'URL'

'Url' 'Url'

'Used' 'Použitý'

'Use Notifications' 'Použij notofikaci'

'User' 'Uživatel'

'User Name' 'Uživatelské jméno'

'user not allowed to login from this address' 'uživatel není oprávněn se přihlásit z této adresy'

'user not allowed to login locally' 'uživatel není oprávněn se přihlásit lokálně'

'user not allowed to login via tcp' 'uživatel není oprávněn se přihlásit přes tcp'

'user not allowed to login via web' 'uživatel není oprávněn se přihlásit přes web'

'v1-public' 'v1-public'

'v2-public' 'v2-public'

'Value' 'Hodnota'

'Varbinds' 'Varbinds' 'version mismatch' 'chyba verzí'

'version' 'verze'

'Version' 'Verze'

'via' 'skrz'

'Via' 'Skrz'

'walking...' 'probíhá...'

'Walk' 'Průběh'

'wants to notify you' 'požadavek notifikace'

'Warning' 'Upozornění'

'WDS' 'WDS'

'Web Access Enable' 'Webový přístup umožněn'

'Web Access' 'Webový přístup'

'Web Server' 'Webový server'

'web' 'web'

'Web' 'Web'

'wed' 'st'

'Welcome to' 'vítejte v'

'What' 'Co'

'winbox' 'winbox'

'Winbox' 'Winbox'

'Windows Computer' 'Windows PC'

'windows metafile' 'WMF'

'Wireless Registration' 'Wi-Fi registrace'

'wireless registration table' 'tabulka registrace Wi-Fi'

'wireless stations' 'Wi-Fi stanice'

'with number of elements in range' 's počtem elementů v rozsahu'

'write configuration' 'zapsat konfiguraci'

'write' 'zapsat'

'Write' 'Zapsat'

'writing failed' 'zápis se nezdařil'

'wrong encoding' 'špatné kódování'

'wrong length' 'špatná délka'

'wrong type' 'špatný typ'

'wrong value' 'špatná hodnota'

'xml date' 'datum xml'

'xml file' 'soubor xml'

'xml string' 'řetězec xml'

'year' 'rok'

'yes' 'ano'

'Yes' 'Ano'

'zigzag' 'klikatě'

'Zoom' 'Zvetšení'