Tinycontrol

Z Poznámkový blok
Přejít na: navigace, hledání

Odkaz na stránky výrobce: www.tinycontrol.pl, PDF manuál

LanControler

LanControler1.png

Web rozhraní - Control Panel

DIFF - Zobrazí rozdíl teploty mezi dvěma čidly. Do políček "Senzor type" vložíme číselný kód senzorů:

 • 0 - vložení hodnoty 0 (pak se zpracovává hodnota jednoho čidla v kladné nebo záporné hodnotě v závislosti na tom do kterého okna je vlastní čidlo zadané)
 • 3 - pt1000
 • 4 - teplota
 • 6 - inp6 (DS18B20)
 • 7 - inp7 (DS18B20)
 • 8 - inp8 (DS18B20)
 • 9 - inp9 (DS18B20)
 • 10 - inp10 (DS18B20)
 • 11 - inp11 (DS18B20)
 • 12 - Teplota DTH22

TinyControl DC/DC

Konvertor se skládá z DC/DC mniče který je připojen na Lan Controler v2. Z nějm jsou využity:

 • INP1D (vstupní napětí 24 V)
 • INP2D (digitalní vstup na panelu, In D)
 • INP2 – U 0÷36 V (Napětí konektoru baterie)
 • OUT5 = Usupply (výstup na předním panelu, OutT)

Dále je použit konektor IDC10-1 (OUT1 až 4, PWM)kde je zjevně využito:

 • Out1 (Vypnutí 24V)
 • Out2 (Vypnutí 48V)
 • Out3 (Vypnutí 12V)

Z toho plyne, že Lan Controler je poměrně nevyužit a pro statistické účeli nám moc informací nepředává. Jednoduchým rozšířením je možné získat další informace:

 • Přepojením vstupu INP2D na INP4D možnost počítat spotřebu energie z elektroměru z S0 výstupem
 • Použít INP1 pro měření některého z napětí na výstupu
 • Použít relé pro přepínání měřeného IMP1 mezi dva výstupy
 • Použití INP4 a INP5 pro měřenívlastní spotřeby

Pro toto rozšíření budeme potřebovat:

 • 2 ks odporu 1 kohm
 • 2 ks odporu 9 kohm
 • 1 ks Proudový senzor ACS711EX
Přední panel